2018. godina

Plan javnih nabavki u 2018. godini


2017. godina

Plan javnih nabavki u 2017. godini

Predmet nabavke: Terensko motorno vozilo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka geoinformacionog sistema GIS za procjenu rizika i upravljanje vanrednim situacijama - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka usluga za izradu projektne dokumentacije "Sistem uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na području Tuzlanskog kantona" - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka četiri kancelarijske fotelje za potrebe Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Usluga obaveznog osiguranja od autoodgovomosti službenog vozila - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka četiri zimske gume za terensko vozilo Dacia Duster, sa montažom i balansiranjem - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka komunikacijske opreme za potrebe Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite i Kantonalnog štaba civilne zaštite - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka dva ronilačka odijela - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka dvadeset kompleta uniformi civilne zaštite - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


2016. godina

Plan javnih nabavki u 2016. godini

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki u 2016. godini

Odluka o poništenju postupka javne nabavke (datum objave 09.12.2016.)

Odluka o prihvatanju ponude - nabavka laptopa i prenosnih printera2015. godina

Plan javnih nabavki u 2015. godini

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Odluka o direktnom sporazumu - servisiranje dizel agregata

Odluka o direktnom sporazumu - rezervno napajanje repetitora

 

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"