2019. godina

Plan javnih nabavki u 2019. godini

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2019. godini

2. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2019. godini

Obrazac praćenja realizacije ugovora (I-VI 2019)

Obrazac praćenja realizacije ugovora (I-III 2019)

Obavještenje o nabavci: Sistem za obavještavanje i uzbunjivanje građana na području Tuzlanskog kantona: Obavještenje o nabavci 1069-1-1-2-3-12/19
Odluka o poništenju postupka nabavke (preuzimanje)

Predmet nabavke: Vrata magacina za smještaj radne eksplozivne materije i sigurng NUS-a - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Službene novine FBiH (internet izdanje) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Hrana i PVC posuđe za posluživanje - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Vulkanizerske usluge (montaža i balansiranje gume putničkog vozila) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Voda u bocama uz korištenje aparata za istakanje vode koji imaju opciju hlađenja, odnosno grijanja vode - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


2018. godina

Plan javnih nabavki u 2018. godini

Obrazac praćenja realizacije ugovora


2017. godina

Plan javnih nabavki u 2017. godini

Predmet nabavke: Terensko motorno vozilo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka geoinformacionog sistema GIS za procjenu rizika i upravljanje vanrednim situacijama - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka usluga za izradu projektne dokumentacije "Sistem uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na području Tuzlanskog kantona" - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka četiri kancelarijske fotelje za potrebe Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Usluga obaveznog osiguranja od autoodgovomosti službenog vozila - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka četiri zimske gume za terensko vozilo Dacia Duster, sa montažom i balansiranjem - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka komunikacijske opreme za potrebe Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite i Kantonalnog štaba civilne zaštite - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka dva ronilačka odijela - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka dvadeset kompleta uniformi civilne zaštite - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


2016. godina

Plan javnih nabavki u 2016. godini

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki u 2016. godini

Odluka o poništenju postupka javne nabavke (datum objave 09.12.2016.)

Odluka o prihvatanju ponude - nabavka laptopa i prenosnih printera2015. godina

Plan javnih nabavki u 2015. godini

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Odluka o direktnom sporazumu - servisiranje dizel agregata

Odluka o direktnom sporazumu - rezervno napajanje repetitora

 

Nazad