Spisak pravnih lica kojima su izdata rješenja kojima se ovlašćuju za izvođenje obuke zaposlenih u oblasti zaštite od požara

Spisak rješenja koje je Kantonalna uprava civilne zaštite izdala na osnovu člana 128. stav 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09) za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, definisanih članom 5. tačka 5) Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 7/12).
Rješenjem se ovlašćuje pravno lice za izvođenje obuke prema Programu obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 59/10).

rb
Nosilac rješenja
Broj rješenja
Datum
izdavanja
Rješenje
vrijedi do
1
“Inproz” – Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o. Tuzla
18/1-44-018751-2/17
02.06.2017.
02.06.2022.
2
 “Monsun” d.o.o. Lukavac
18/1-44-016258-2
01.06.2017.
01.06.2022.
3
“ZEP-ING” d.o.o. Tuzla 
18/1-44-22906-2
07.07.2017.
07.07.2022.
4
“Zavod za zaštitu i projektovanje” d.o.o. Tuzla 
18/03-44-12331/12
18.06.2012.
18.06.2017.
5
“ZIPP-ING” d.o.o. Gradačac 
18/01-44-26962-1/17
03.11.2017.
03.11.2022.
6
“Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje” d.d. Tuzla 
18/1-44-021506-1/17
14.09.2017.
14.09.2022.
7
“VATROZAŠTITA” d.o.o. Živinice 
18/1-44-024124-2/17
08.08.2017.
08.08.2022.
8
“VATROSPREM” d.o.o. Tuzla 
18/1-44-029115-1/17
21.11.2017.
21.11.2022.
9
“TQM” d.o.o. Lukavac 
18/1-44-024924-1/17
13.10.2017.
13.10.2022.
10
“APM” d.o.o. Gradačac 
18/1-44-58532-2/12
17.12.2012.
17.12.2017.
11
“RUDARSKI INSTITUT” d.d. Tuzla 
18/1-44-002688-1/13
18.02.2013.
18.02.2018.
12
“ZEPOS PROTEKTION" d.o.o. Živinice 
18/1-44-003480-1/13
22.02.2013.
22.02.2018.
13
“POŽARAC" d.o.o. Srebrenik 
18/1-44-006195-1/13
18.03.2013.
18.03.2018.
14
“VATROGASNO" d.o.o. Srebrenik 
18/1-44-005937-1/13
26.03.2013.
26.03.2018.
15
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TUZLA
18/1-44-015276-1/13
24.07.2013.
24.07.2015.
16
"EKRAN" d.o.o. Srebrenik
18/1-44-018829-1/13
26.07.2013.
26.07.2018.
17
"NOING" d.o.o. TUZLA
18/1-44-002212-2/15
10.02.2015.
10.02.2020.
18
"RUDARSKO PROJEKTOVANJE" d.o.o. TUZLA
18/1-44-003231-2/15
18.02.2015.
18.02.2020.
19
"Institut za sigurnost i okoliš" d.o.o. Tuzla
18/1-44-019420/16
23.06.2016.
23.06.2021.
20
"EDEL INSPEKT" d.o.o. Živinice
18/1-44-035710-1/16
15.11.2016.
15.11.2021.
21
"FIRE TRADE" d.o.o. Srebrenik
18/1-44-001613-2/17
16.02.2017.
16.02.2022.