AKTUELNOSTI


Dodijeljena finansijska sredstva namijenjena za zaštitu od požara i vatrogastvo

Tuzla, 16.12.2020. godine

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite obavljeno je uručenje odluka i potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih za zaštitu od požara i vatrogastvo.
Riječ je o sredstvima koja su prikupljena prema odredbama člana 137. Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu. Sredstva koja pripadaju kantonu vode se kao namjenska sredstva u budžetu Kantonalne uprave civilne zaštite a potrošnja navedenih sredstava propisana je Odlukom Vlade TK o korištenju finansijskih sredstava namijenjenih za zaštitu od požara i vatrogastvo
Ugovori su potpisani po osnovu javnog poziva za dodjelu sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo, a namijenjeni su za kapitalne i tekuće projekte.
Sredstva u ukupnom iznosu 110.000 KM su dodijeljena vatrogascima iz Banovića, Gračanice, Gradačca, Kalesije, Lukavca, Srebrenika, Tuzle i Živinica. Za opremanje vatrogasnih jedinica, dodijeljeno je ukupno 60.000 KM, a za tekuće održavanje 50.000 KM.(Prilog RTV TK)


Na području grada Tuzla – Kovačica okončani deminerski radovi s ciljem rekonstrukcije elektro mreže

Tuzla, 16.12.2020.

Na osnovu zahtjeva Elektroprivrede BiH za deminiranje terena na lokalitetu Močinovići po hitnom postupku je urađen projekat deminiranja s ciljem rekonstrukcije elektro mreže. Deminerski radovi su započeti 02. decembra i uspješno okončani 16.12.2020. godine, kada je obavljeno uzorkovanje i primopredaja deminiranog terena organima lokalne vlasti. Radove je izvela deminerska kompanija PRO VITA iz Mostara. Primopredaji su prisustvovali predstavnici civilne zaštite Grada Tuzla, Regionalnog ureda BH MAC-a i Kantonalne uprave civilne zaštite.
Ispit za profesionalnog vatrogasca položilo sedam kandidata iz Tuzle

Tuzla, 14.12.2020. godine

Danas je u Tuzli organizovan ispit za profesionalnog vatrogasca, pred Komisijom za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca. Ispitu je pristupilo sedam kandidata iz Tuzle:
1. Eldin Ćehajić,
2. Eldin Šehanović
3. Antonio Kaldrmdžić
4. Bruno Nikić
5. Edin Ovčina
6. Edin Tankić
7. Harun Zaomović

Ispit se sastojao iz pismenog, usmenog i praktičnog dijela. Svi kandidati su pokazali odlično poznavanje propisa iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva kao i praktičnu primjenu znanja stečenog u PVJ Tuzla tokom šestosmječne obuke.
Vlada dopunila Uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu
i dala saglasnost za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći gradovima i općinama za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane gradom, poplavama i klizištima u 2020. godini

Tuzla, 11.11.2020.

Na 68. redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu. U sastavu Udruženja Aeroklub Tuzla formirana je Služba za izviđanje i osmatranje iz zraka. Uredbom je predviđeno da novoformirana služba vrši operativne mjere zaštite i spašavanja i to u fazama spašavanja i otklanjanja posljedica. U okviru Udruženja "HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS" formirana je Služba za logistiku. Ova služba obavlja operativne mjere zaštite i spašavanja koje se odnose na ustrojstvo i način osiguranja hrane, odjeće, obuće i drugih roba široke potrošnje kao i humanitarne pomoći za nastradalo i ugroženo stanovništvo. Svoju ulogu u oblasti zaštite i spašavanja dobila je i Radio televizija Tuzlanskog kantona u kojoj je formirana Služba za informisanje. Ova služba će vršiti preventivne i operativne mjere zaštite i spašavanja, koje se odnose na informisanje i masovnu edukaciju stanovništva na području Tuzlanskog kantona, radi sprečavanja nastanka prirodnih i drugih nesreća i djelovanja u periodu prirodne i druge nesreće.

Vlada je danas dala saglasnosti na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći gradovima i općinama za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane gradom, poplavama i klizištima u 2020. godini. Raspodjela pomoći izvršena je tako što je Gradovima Tuzla, Gradačac, Gračanica i Općini Kladanj je dodijeljeno po 40.000 KM, općinama Kalesija i Lukavac po 35.000 KM, Općini Čelić 15.000 KM a Općini Sapna 10.000 KM.


Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite

Tuzla, 13.1.2021.

Svake godine Kantonalni štab civilne zaštite i Federalni štab u civilne zaštite obilježavaju Međunarodni Dan civilne zaštite 1. mart u sklopu kojeg se zaslužnim pojedincima i kolektivima dodjeljuju nagrade i priznanje.

Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštiteNaredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH, u vezi ograničenog kretanja stanovništva

Tuzla, 11.11.2020.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), je na 21. redovnoj sjednici održanoi 09.11.2020. godine, donio je naredbu broj :01-33-6301/20 od 09.11.2020. godine:

Naredba Federalnog kriznog štaba o ograničenju kretanja i druge odredbeNa području općine Lukavac okončani terenski deminerski radovi na zadatku MSP Orahovica Donja

Lukavac, 20.10.2020.

Deminiranje terena na području MZ Orahovica započeto je prošle godina kada je završeno deminiranja na zadatku MSP Orahovica. S ciljem potpunog deminiranja cijele lokalne zajednice, početkom juna mjeseca započeti su radovi na zadatku MSP Orahovica Donja. Tokom petomjesečnih radova uz primjenu nove metode deminiranja Land release – vraćanje površine kroz ciljane i sistematske istrage, tretirana je površina terena od 1.039.000,00 m2.

Deminerske radove izvodila je kompanija MAG (The Mines Advissory Group-MAG), a donatorska sredstva je obezbjedila Vlada R Njemačke. Tokom izvođenja radova preonađena je i uništena velika količina mina i minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Pronađena sredstva su uništavali pripadnici tima za uništavanje NUS-a FUCZ – Tuzla „A“. Kako bi cjelokupan posao bio okončan izdavanjem neophodnih dokumenata propisanim zakonskom regulativom, u narednom periodu slijedi evalouacija cijelog zadatka.

Pored svesrdne pomoći pripadnika Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle, cijelo vrijeme izvođaču radova su na raspolaganju bili i predstavnici Općinske službe civilne zaštite Lukavac.
Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine će posjetiti Kantonalnu upravu civilne zaštite

Tuzla, 15.10.2020.

Predstavnici Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Mirnesa Softić i Aleksandar Mandić su posjetiti Kantonalnu upravu civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Cilj posjete je uključivanje Kantonalne uprave civilne zaštite u aktivnosti koje Ministarstvo sigurnosti BiH provodi u okviru projekta "Napredna regionalna koordinacija u nesrećama u zemljama Zapadnog Balkana – NICS".
Tom prilikom prezentirane su aktivnosti koje su do sad realizovane u okviru projekta. Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zoran Jovanović sa saradnicima je iskazao zainteresovanosti uprave da se uključi u navedene aktivnosti.

Drugog dana posjete izvršena je kratka obuka o osnovama korištenja NICS sistema. Obuci su prisustvovali zaposlenici Kantonalnog operativnog centra kao i dio zaposlenika u općinskim/gradskim operativnim centrima CZ.


Zahtjev za dostavu informativne ponude za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli

Tuzla, 15.09.2020.

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, u cilju istraživanja tržišta, obraća se sa zahtjevom za dostavu informativne ponude, u postupku direktnog sporazuma, za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli, prema podacima, u prilogu:

-
Poziv dobavljačima - istraživanje tržišta za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu KampusaSanirano klizište koje je ugrožavalo stambene objekte u Kraljevićima, općina Sapna

Sapna, 10.09.2020.

Predstavnici Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona, općine Sapna i ekspertni tim gradske službe civilne zaštite iz Tuzle, posjetili su danas jedno od 5 klizišta na području općine Sapna.
Sanacija klizišta koštala je oko 35.000 KM, od čega je općina Sapna finansirala 20.000 KM, a Kantonalni štab civilne zašitite 15.000 KM.
Klizište u blizini kuće Asima Ibrahimovića je sanirano nakon dva mjeseca i konačno će omogućiti njemu i njegovoj porodici miran san.

Prilog RTV "Glas Drine" možete pogledati na linku:


Održan 1. sastanak koordinatora za deminiranje sa područja TK

Lukavac, 09.09.2020.

U srijedu 09.09.2020. godine u Lukavcu je održan 1. sastanak koordinatora za deminiranje sa područja Tuzlanskog kantona. Okupljanje je obavljeno na Jezeru Modrac, a potom su se prisutni uputili na deminersko radilište „MSP Orahovica Donja“ gdje je od strane predstavnika RUBH MAC-a i rukovodećeg kadra deminerske kompanije MAG (Mines Advisory Group) održana prezentacija upotrebe nove metode deminiranja za područje minsko sumnjive površine. Usmenim, tekstualnim i grafičkim prikazima kao i uvidom na licu mjesta detaljno je objašnjen dosadašnji rad na ovom zadatku i ostvareni i dostignuti rezulati kroz sistematsko tehničko izviđanje na 16 odvojenih lokacija iz ukupne minsko sumnjive površine. Veličina očišćenog prostora i broj pronađenih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava jasno ukazuju o težini i potrebi da se ovaj prostor privede sigurnom korištenju. Uništavanje pronađenog NUS-a i mina vrši tim civilne zaštite Tuzla „A“. Također, prezentirani su rezultati deminiranja u tekućoj godini na području TK, sa posebnim akcentom na planiranje narednih zadataka i priprema za izradu Liste prioriteta za narednu godinu.

Svi prisutni su iskazali svoje zadovoljstvo naspram obrađenih tema i neposrednim uvidom u način rada na terenu. Zadovoljstvo nam je istaknuti da je bila prisutna većina koordinatori za deminiranje kao i predstavnici kompanije MAG, Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle i Kantonalne uprave civilne zaštite kao organizatora ovog terenskog sastanka.


Održan 1. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima gradskih i općinskih službi CZ u 2020. godini

Tuzla, 01.09.2020.

U utorak 01.09.2020. godine u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite je održan 1. sastanak direktora Kantonalne uprave CZ sa rukovodiocima gradskih i općinskih službi CZ u 2020. godini.

Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Analiza stanje u oblasti zaštite i spašavanja u gradovima i općinama TK sa osvrtom na epidemiju koronavirusa COVID-19
2. Razmatranje mogućnosti osnivanja zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz člana 63. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
3. Izvještavanje operativnih centara civilne zaštite
4. Tekuća pitanja

Ad-1:
Na sastanku je iskazano zadovoljstvo odgovorom civilne zaštite na epidemiju koronavirusa COVID-19 u vrijeme kada je proglašeno stanje nesreće. Učesnici u raspravi su istakli nekoliko problema sa kojima su se suočili:
- Problem javnih nabavki, komplikovane procedure i dužina trajanja nabavke
- Nedostatak i nedorečenost zakonskih rješenja, pitanje nadležnosti djelovanja u stanju pandemije, pritisak da se iz sredstava posebne naknade finansira zdravstvo, nametanje obaveza civilnoj zaštiti koje nisu u njenoj nadležnosti
- Plaćanje troškova koji su nastali provođenjem naredbi (ko naredi - snosi troškove)
- Afera "respiratori" je imala negativne implikacije na rad svih štabova civilne zaštite, čitavom sistemu je nanijeta ogromna šteta
- Loša saradnja sa Federalnim štabom CZ
Po pitanju prve tačke donijeta su dva zaključka:
1. Inicijativa za izmjenu Zakona o javnim nabavkama u stanju proglašenja prirodne ili druge nesreće sa zahtjevom da se propišu precizne procedure provođenja postupaka u takvim situacijama
2. Inicijativa prema Federalnoj upravi civilne zaštite da se izmjeni i dopuni metodologija izrade planskih dokumenata i da se razradi djelovanje sistema zaštite i spašavanja u slučajevima kada je nesrećom zahvaćena veća teritorija (više regija, država)

Ad-2:
Ideja o osnivanju zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice u ovom trenutku je teško provediva, ali treba razmotriti mogućnost da se formira dobrovoljno vatrogasno društvo na nivou kantona. Potrebno je pripremiti odgovarajući pisani dokument o kojem bi se svi zainteresovani mogli izjasniti.
Po pitanju druge tačke donijet je zaključak da se uputi inicijativa za izmjenu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u cilju stvaranja mogućnosti da se sredstva posebne naknade mogu koristiti za opremanje vatrogasnih jedinica.


Ad-3:
Prisutni su upoznati sa pripremama za održavanje obuke zaposlenih u operativnim centrima kao i sa postupkom nabavke sistema za uzbunjivanje i obavještavanje građana na području TK.


Ad-4:
Prisutni su upoznati sa pripremama za sastanak koordinatora za deminiranje koji je planiran da se održi na području općine Lukavac
Dogovoreno je da se pokrene javni poziv za raspodjelu sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo.
Kantonalna komisija za procjenu šteta je uočila određene nedostatke u zahtjevima koje općine/gradovi dostavljaju kantonu za dodjelu sredstava posebne naknade za sufinaniranje sanacije šteta.
Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto magaciner-vozač-kurir

Tuzla, 04.09.2020.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite objavljuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto magaciner-kurir-vozač u Sektoru za administrativno tehničke i inspekcijske poslove:

Javni oglasInterni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto magaciner-vozač-kurir

Tuzla, 22.07.2020.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite objavljuje Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto magaciner-kurir-vozač u Sektoru za administrativno tehničke i inspekcijske poslove:

Interni oglasInterni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u Sektoru za administrativno-tehničke i inspekcijske poslove

Tuzla, 21.07.2020.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite objavljuje Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u Sektoru za administrativno-tehničke i inspekcijske poslove:

Interni oglasInformacija o poplavama i klizištima tokom mjeseca juna 2020. godine

Tuzla, 14.07.2020.

Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala i usvojila informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o poplavama i klizištima tokom mjeseca juna 2020. godine.

- Informacija o poplavama i klizištima30 novih pozitivnih na koronavirus (COVID-19) na području TK

Tuzla, 19.06.2020.

U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona registrovano je 30 novih osoba pozitivnih na koronavirus (Živinice 12, Tuzla 6, Teočak 6, Kalesija 3, Gračanica 2, Kladanj 1..

S današnjim rezultatima broj aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom u Tuzlanskom kantonu se popeo na 209. Osamnaest osoba je hospitalizirano, od kojih je troje na respiratoru, ostale osobe su u kućnoj izolaciji (191 osoba).

U Tuzlanskom kantonu od početka testiranja registrovano je 309 pozitivnih osoba, od kojih su 92 oporavljene. Bio je jedan premještaj u drugi kanton radi liječenja i sedam smrtnih slučajeva.

Pod zdravstvenim nadzorom je 528 osoba.


Nastavlja se nestabilno vrijeme na području TK

Tuzla, 18.06.2020.

Područje Tuzlanskog kantona i dalje se nalazi pod uticajem nestabilnih vremenskih prilika. Prethodnih dana je nevrijeme praćeno obilnim kišnim padavinama pogodilo više općina Tuzlanskog kantona.

Gradonačelnik Živinica proglasio je 15.06.2020. godine stanje prirodne nesreće - pojava bujičnih voda za područje Mjesnih zajednica: Lukavica Gornja, Svojat i Podgajevi, a prirodnom nesrećom - grad za područje Mjesnih zajednica Svojat i Zelenika.

Dana 18.06.2020. načelnik općine Sapna proglasio je stanje prirodne nesreće od bujičnih poplava i klizišta. Uslijed obilnih padavina u proteklom periodu na području mjesnih zajednica Međiđa, Baljkovica, Sapna i Kraljevići došlo je do izlijevanja lokalnih vodotoka i plavljenja objekata i poljoprivrednog zemljišta te aktivacije klizišta na pomenutim lokacijama.

Načelnik općine Lukavac je 09.06.2020. godine proglasio stanje prirodne nestreće uzrokovane bujičnim poplavama i klizištima na području mjesnih zajednica Dobošnica Donja, Dobošnica Gornja, Gnojnica, Berkovica i Kruševica.


Obavještenje u vezi "zabrane rada tržnih centara i zabrani javnih okupljanja"

Tuzla, 15.06.2020.

Obavještavamo građane Tuzlanskog kantona da se na pojedinim portalima pojavila dezinformacija o ponovnom uvođenju zabrane rada tržnih centara i zabrani javnih okupljanja. Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona nije donio te naredbe i nije planirano da se donesu naredbe koje se odnose na zabranu rada pojedinih djelatnosti.

I dalje je na snazi je Naredba o nošenju zaštitne opreme (maske) u svim zatvorenim prostorima te održavanju fizicke distance od minimalno 1,5 metara u svim okolnostima.


Koronavirus (COVID-19) ponovo aktivan na području TK

Tuzla, 11.06.2020.

U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona testirana su 232 uzorka na COVID-19, od kojih je 13 bilo pozitivno. Petero djece i vaspitačica iz vrtića u tuzlanskom naselju Stupine, jedna žena srednje životne dobi veže se za klaster Tuzla- Interno u kojem se ranije nalazio jedan pacijent, dva muškarca srednje životne dobi, također iz Tuzle vezuju se za novi klaster u Živinicama, a dvije muške osobe srednje životne dobi, jedna žena i jedna mlađa ženska osoba pozitivni su na koronavirus, ali si nepovezani slučajevi.

S današnjim rezultatima broj aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom u Tuzlanskom kantonu se popeo na 70. Pet osoba je hospitalizirano, ostalih 65 su u kućnoj izolaciji.

Po klasterima situacija je sljedeća:
Klaster Živinice 7
Gračanica – (Tešanj) 1
Tuzla – Saudijska Arabija 3
Novi klaster Živinice 38
Tuzla (Živinice, Tešanj) 11
Tuzla Interno pacijent 2
Tuzla – neodeđeno 1
Tuzla – Njemačka 1
Živinice novi slučajevi 2
Tuzla novi slučajevi 4

Broj osoba u kućnoj izolaciji 164 Ukupan broj urađenih testova 10.957


Nevrijeme u više općina TK

Tuzla, 11.06.2020.

Područje Tuzlanskog kantona u posljednjih nekoliko dana je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno pljuskovima, gradom, grmljavinom i jakim vjetrom, stvarajući velike štete na pojoprivrednim zemljištima, putevima i putničkim vozilima.

Dana 10.06.2020. oko 14:00 sati dio područja grada Gračanica tj. MZ Donja Orahovica, MZ Miričina i MZ Lukavica ponovo su stradale od olujnog nevremena, praćenog grmljavinom, gradom i obilnim kišnim padavinama. Na dijelu između D.Orahovice i Miričine od velikih količina oborinskih voda izlio se i lokalni potok te je poplavio i magistralni put M-4 Doboj -Tuzla tako da je i saobraćaj na toj dionici kratko vrijeme bio zatvoren. Usljed bujičnih voda oštećeni su na više mjesta lokalni putevi, potkopani mostovi, na putnim komunikacija ima dosta nanosa tako da je saobraćanje otežano. U istu vrijeme, ali na drugom kraju područja Grada, u dvadesetak kilometara udaljenoj MZ Lukavica, olujno nevrijeme praćeno grmljavinom, gradom i obilnim kišnim padavinama ponovo pričinilo velike materijalne štete. Ovu MZ juče je posjetio i gradonačelnik Grada Gračanice sa pomoćnicima i uvjerio se u razmjere šteta. U MZ Miričina se ponovila situacija od od ponedjeljka, 08.06.2020. godine. Jake bujične vode koje su se slivale sa okolnih brda nosile su sve pred sobom. Srećom, nije bilo poplavljenih stambenih objekata. Pojavila su se dva nova odrona - klizišta koja ugrožavaju dva stambena objekta.

Dana 10.6.2020. godine u poslijepodnevnim satima jako nevrijeme praćeno kišom i gradom veličine lješnjaka do veličine oraha zahvatilao je područje općine Kalesija. Grad je napravio veću materijalnu štetu na vozilima i poljoprivrednim dobrima.

Dana 09.06.2020. u terminu između 13:00 i 14:00 sati zapadni dio područja grada Gračanica tj. MZ Lukavicu pogodilo je jako nevrijeme, praćeno grmljavinom, gradom i obilnim kišnim padavinama. Ponovila se situacija od prethodnog dana, kada je nevrijeme zahvatilo MZ Miričina. Jake bujične vode su se slivale sa Trebave noseći su sve pred sobom. Poplavljeno je oko 20 stambenih i isto toliko pomoćnih objekata. Svi lokalni asfaltni i makadamski putevi u MZ su većoj ili manjoj mjeri oštećeni, velike količine nanosa i posipnog materijala je nagomilano na svim putnim pravcima, saobraća se dosta otežano. Odmah po prestanku padavina i smirivanju situacije mašine su bile na terenu na čišćenju i odvozu nasutog materijala. Dosta njiva sa zasijanim usjevima je uništeno, bašte sa povrćem, plastenici itd.

Dana, 08.06.2020. godine sjeverozapadne i sjeverne dijelove općine Lukavac je u ranim poslijepodnevnim satima pogodilo veliko nevrijeme praćeno obilnim kišnim padavinama. U veoma kratkom vremenskom periodu došlo je do izlivanja velike količine vode iz potočnih i drugih vodotoka,što je dovelo do plavljenja više desetina stambenih i više stotina drugih pomoćnih objekata, do plavljenja više desetina hektara poljoprivrednog zemljišta, do oštećenja i uništenja većeg broja mostova, do prekida putnih komunikacija. Više sati područje MZ Berkovica, Gnojnica, Dobošnica Donja, Dobošnica Gornja i Kruševica su bile odsječene od ostatka općine Lukavac. Odmah po smirivanju stanja angažovane su sve raspoložive ekipe koje su radile na otklanjanju poslijedica ovog nezapamćenog nevremena. U prvom redu radilo se na uspostavi putnih komunikacija, na uklanjanju zapušenih grla u vodotocima i slično. Na vanrednoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite održanoj 09.06.2020. godine proglašeno je stanje prirodne nestreće uzrokovane bujičnim poplavama i klizištima na području navedenih mjesnih zajednica. Tokom jučerašnjeg dana većina putnih komunikacija je uspostavljena, vršeno je uklanjanje zemlje i ostalog otpada sa puteva i putnih pojaseva, zatim je vršeno pranje javnih površina, te su se vršile pripreme za popis štete. Trenutno je stanje stabilizirano, nastavljaju se aktivnosti na otklanjanju poslijedica nevremena na ovom području, a vrše se i poslovi dezinfekcije terena gdje je osim JP Veterinarska stanica anngažovana i jedinica civilne zaštite. Ekipe Higijensko-epidemiološke službe JZU Dom zdravlja Lukavac angažovane su na poslovima vezano za utvrđivanje ispravnosti vode za piće. U toku su aktivnosti na utvrđivanje visine preliminarne štete na infrastukturi, stambenim i drugim objektima i poljoprivrednom zemljištu.

Dana 08.06.2020. u popodnevnim satima veći dio Gračanice pogodilo je nevrijeme, praćeno grmljavinom i obilnim kišnim padavinama. Nevrijeme je posebno pogodilo MZ Miričina. Uslijed jakog pljuska velike količine oborinskih voda su pogodile područje Donje Orahovice, srednje i donje Miričine, snažne bujične vode napravile su znatne štete na lokalnim makadamskim putevima, a bankine pored puteva su odnešene. Na žalost, ponovo se dešava da zbog loše urađenih propusta i odvodnih kanala uz magistralni put M-4, poplavljeno je oko dvadeset stambenih i pomoćnih objekata. Aktivirano je i jedno klizište koje je zatvorilo nekategorisanu cestu, koje takođe ugrožava i drugi put koji vodi prema stambenim objektima. Zbog hitnosti, angažovano je preduzeće za uklanjanje i odvoz nanosa sa lokalne ceste od donje prema gornjoj Miričini. Gradonačelnik grada Gračanica je također po dojavi odmah izašao na teren i uvjerio se u zaista teško stanje koje je zadesilo građane srednje i donje Miričine te obećao pomoć u sanaciji šteta.


Vlada TK donijela Odluku o stavlajnju van snage Odluke u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti ma području TK

Tuzla, 02.06.2020.

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite Vlada TK je na sjednici održanoj 02.06.2020. godien donijela Odluku o stavlajnju van snage Odluke u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti ma području TK.
Kantonalni štab CZ i Krizni štab Ministarstva zdravstva TK zaduženi da i dalje prate i procjenjuju situaciju na području TK i u skladu s a tim utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa.
Zaduženi su rukovodioci kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija te rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem nesreće.


Vlada FBiH donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH

Sarajevo, 29.05.2020.

Na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite Vlada FBiH je na 176. hitnoj sjednici donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH. Stanje nesreće prestaje 31.05.2020. godine s tim da su Federalni štab CZ i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zaduženi da i dalje prate i procjenjuju stanje epidemiološke situacije na području FBiH te da na bazi istog utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja korona virusa.
Zaduženi su rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija Federacije i kantona, odnosno rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem nesreće.


Ukidaju se mjere obaveznog karantina i zabrane kretanja ("policijski sat") a ublažava se mjera zabrane kretanja za mlađe od 18 godina i starije od 65 godina

Tuzla, 24.04.2020.

Federalni štab civilne zaštite danas je donio naredbe kojima se ukidaju mjera obaveznog karantina za sve koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu i mjera zabrane kretanja u vremenu od 20 sati do 05 sati a ublažava se mjera zabrane kretanja za mlađe od 18 godina i starije od 65 godina.
Mlađi od 18 godina mogu se kretati utorkom, četvrtkom i subotom u vremenu od 14 do 20 sati a stariji od 65 godina ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 13 sati. Ove mjere podrazumijevaju potpunu zaštitu, nošenje maski i držanje distance.


Istraživanje tržišta Istraživanje tržišta za pružanje usluga smještaja osoba u karantin

Tuzla, 20.04.2020.

Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona, u svrhu istraživanja tržišta, poziva sva zainteresovana pravna lica sa područja Tuzlanskog kantona, koja raspolažu smještajnim kapacitetima na području Tuzlanskog kantona sa minimalno 50 soba, a koje imaju vlastito kupatilo i WC, da dostave ponude o cijeni smještaja po sobi. Ukoliko ste u mogućnosti da organizujete ishranu (doručak, ručak i večeru), molimo Vas da dostavite ponudu koja uključuje i cijenu ishrane po osobi. Objekat treba da posjeduje vlastiti parking prostor. Zainteresirani ponuđači svoje ponude mogu dostaviti na e-mail: cz.tk@bih.net.ba ili na fax: 035/361-161


KORONAVIRUS (COVID-19) NA TUZLANSKOM KANTONU

Tuzla, 17.04.2020.

Na području Tuzlanskog kantona od 21.02. do 17.04.2020. godine:

- Ukupno testirano: 2028 osoba

- Ukupno potvrđenih pozitivnih slučajeva: 84

- Ukupno izliječenih: 21

- Ukupno umrlih:2

- Ukupno aktivnih slučajeva: 60 (jedna osoba je premještena na liječenje u drugi kanon)

-
Statistički pregled podataka za Tuzlanski kantonPregled Naredbi Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, preporuke, aktivnosti, savjeti i druge informacije koje se odnose na korona virus COVID-19.

Ovdje možete pregledati naredbe Federalnog štaba civilne zaštite i Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlasnkog kantona koje su donijete od 16.03.2020.

- Naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite, zaključci, odluke i preporuke

- Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite

Istraživanje tržišta za nabavku zaštitne opreme

Tuzla, 01.04.2020.

Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona, u svrhu istraživanja tržišta, poziva sve zainteresovane ponuđače, koji su u mogućnosti dostaviti traženu robu odmah po okončanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, a uskladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14) da dostave ponude.

-
Poziv dobavljačima - istraživanje tržišta za nabavku zaštitne opremeSpisak građana koji se ne pridržavaju rješenja kojim su stavljeni pod zdravstveni nadzor i izolaciju usljed opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom ( COVID-19)

Tuzla, 24.03.2020.

Prema Naredbi Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona Zavod za javno zdravstvo TK i Kantonalna uprava civilne zaštite objavljuju ažurirani spisak građana koji se ne pridržavaju rješenja kojim su stavljeni pod zdravstveni nadzor i izolaciju usljed opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom ( COVID-19).

-
Spisak osoba koje se ne pridržavaju rješenja o izolacijiSpisak osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom usljed opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom ( COVID-19)

Tuzla, 24.03.2020.

Prema Naredbi Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona broj:02/24-40-006824-11N/20 od 23.03.2020.godine, Zavod za javno zdravstvo TK i Kantonalna uprava civilne zaštite objavljuje ažurirani spisak osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom usljed opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom ( COVID-19).

(Uklonjeno po Rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, broj: UP1 03-1-37-5-67-3/20 DGL od 24.03.2020. godine)
Pregled aktivnosti Kantonalnog štaba civilne zaštite do 20.03.2020. godine
Pregled naredbi Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite

Tuzla, 20.03.2020.

Na vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona, održanoj 17.03.2020.. godine, Vlada je donijela odluku u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona. U skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH, u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Tuzlanskog kantona, utvrđene su obaveze i zaduženja da sva Kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave sve resurse na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite (KŠCZ), te da nadležni gradski i općinski štabovi civilne zaštite također stave na raspolaganje sve resurse, koji će prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženim područjima. Prema Odluci, u svim Kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima potrebno je organizirati rad kako bi u cijelosti mogli izvršavati naredbe KŠCZ. Također je KŠCZ zadužen da, po potrebi, izvrši aktiviranja i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana u vezi sa nastalom prirodnom nesrećom, te da koristi sva ovlašćenja navedena u članu 21. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u TK i drugim propisima, od dana proglašenja stanja prirodne nesreće, pa do momenta donošenja odluke o prestanku tog stanja. Odlukom se obavezuju svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija TK , odnosno rukovodioci gradskih i općinskih službi za upravu i rukovodioci pravnih lica i drugih institucija, da osiguraju povođenje naredbi štabova civilne zaštite (pružanjem pomoći i podrške u logističkim i komunalnim potrebama, snabdijevanju stanovništva, obilasku terena, procjeni nastalih šteta i drugo).

Kantonalni štab CZ je u održao tri vanredne sjednice na kojima su donijete određene Odluke, Naredbe i Zaključci.

- Na 1. vanrednoj sjednici KŠCZ održanoj 16.03.2020. godine, donijeti su slijedeći: Zaključci 1. vanredna sjednica
- Na 2. vanrednoj sjednici KŠCZ održanoj 18.03.2020. godine, donijete su slijedeće:
Naredbe i odluke 2. vanredna sjednica
- Na 3. vanrednoj (telefonskoj) sjednici, održanoj 19.03.2020. godine, donijete su slijedeće:
Naredbe i odluke 3. vanredna sjednica
- Na 4. vanrednoj sjednici, održanoj 21.03.2020. godine, donijete su slijedeće:
Naredbe i odluke 4. vanredna sjednica
-
Naredba KŠCZ od 22.03.2020. (u vezi zabrane kretanja)
-
Naredbe KŠCZ od 23.03.2020.


Pregled Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite:

-
Naredbe od 17.03.2020.
-
Naredbe od 18.03.2020.
-
Naredbe od 19.03.2020.
-
Naredbe od 20.03.2020.
-
Naredbe od 22.03.2020.Svečano obilježen Dan civilne zaštite

Tuzla, 04.03.2020.

Svečanom sjednicom Kantonalnog štaba civilne zaštite u Tuzli je danas obilježen Međunarodni dan civilne zaštite. Međunarodna organizacija civilne zaštite koja djeluje pri Ujedinjenim nacijama (ICDO), je formirana 1. marta 1972. godine, pa je taj dan određen za obilježavanje Svetskog dana civilne zaštite.

Sjednici su prisustvovali brojni gosti: predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović, premijer Denijal Tulumović, ministri u Vladi TK, zastupnici u Skupštini TK, gradonačelnik Gračanice Nusret Helić, načelnik Doboj Istoka Kemal Bratić, predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, općinskih/gradskih službi CZ i drugi.

Na početku svečane sjednice prisutnima se obratio komandant Kantonalnog štaba, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi TK Mustafa Šakić, koji je ukazao na značaj civilne zaštite i na aktivnosti Kantonalnog štaba u protekloj godini.

Načelnik Kantonalnog štaba i v.d. direktor Kantonalne uprave Zoran Jovanović govorio je o organizaciji sistema civilne zaštite i vatrogastva. Istakao je da je u narednom periodu potrebno više pažnje posvetiti opremanju i obučavanju. Direktor je govorio i o planiranim aktivnostima Kantonalne uprave civilne zaštite u 2020. godini.

Predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović posebno se osvrnuo na važnost da se svi pojedinci na svoj način uključe u sistem zaštite i spašavanja. Također je govorio i o sve izraženijem problemu migrantske krize na našem kantonu.

Premijer Tulumović je skrenuo pažnju na važnost dobre organizacije struktura civilne zaštite ukazuje, na što i zvanični izvještaj UNICEF-a. "BiH je zemlja koja je izložena prirodnim katastrofama. Na Zapadnom Balkanu se do kraja stoljeća može očekivati povećan intenzitet nepredvidivih poplava, suša i toplinskih valova, što će imati uticaj na živote i egzistenciju stanovnika", navodi se u izvještaju UNICEF-a. "Od 145 lokalnih samouprava u zemlji, za 91 se smatra da ima vrlo značajan rizik od poplava i klizišta, dok se za 27 lokalnih samouprava smatra da su visokog rizika. U proteklih 12 godina šest ih je bilo obilježeno sušama. Također su godine s velikim i katastrofalnim poplavama vrlo česte", navodi UNICEF. "Imajući u vidu podatke UNICEF-a, Civilna zaštita je u današnjem društvu sve potrebnija. U slučaju potrebe vi ste prvi na terenu koji ćete pomoći onima u nevolji. S tim u vezi, želim vam se ovom prilikom još jednom javno zahvaliti za sve ono što činite kako bi pružili pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija" rekao je premijer Tulumović, te pozvao sve relevantne institucije, prije svega predstavnike lokalnih zajednica, direktno nadležnih za komunalnu infrastrukturu da se aktivnije uključe i svojim aktivnosti preveniraju eventualne nesreće.

Svečana sjednica povodom Dana civilne zaštite bila je prilika da se istaknutim pojedincima i organizacijama za uloženi rad, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća dodjele odgovarajuća priznanja i nagrade civilne zaštite. Dobitnici priznanja Kantonalnog štaba civilne zaštite TK su:
Značka CZ Pohvala CZ Zahvalnica CZ
Kemal Bratić, Doboj Istok Hamid Omerović, Sapna The Mines Advisory Group, Predstavništvo u BiH
Isam Sendić, Gradačac Jusuf Hrustanović, Gradačac  
Enes Bešić, Srebrenik OŠ "Banovići selo", Banovići  
  Ernesa Mešić, Tuzla  
  Sead Mustajbašić, Tuzla  
  Operativni centar grada Gračanica  
  Operativni centar grada Tuzla  

(Klikni na sliku za više slika i uvećani prikaz)


Zasjedao gradski štab CZ Živinice zbog izuzetne zagađenosti zraka

Živinice 24.01.2020.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je proglasilo epizodu pripravnosti na području Grada Živinice na temelju podataka dobivenih sa Sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području Grada Živinice, za 22. i 23. januar 2020. godine po zagađujućoj materiji sumpordioksid (SO2).

Gradski štab CZ Živinice je održao vanrednu sjednicu na kojoj su preporučune slijedeće mjere zaštite:
- sve rizične skupine stanovništva, naročito oni sa izraženijim respiratornim problemima, treba da maksimalno smanje kretanje i izlaske van stambenih objekata u vrijeme trajanja epizode zagađenosti zraka;
- apeluje se na cjelokupno stanovništvo Grada Živinica da smanje na najmanju moguću mjeru upotrebu motornih vozila u gradu i šire;
- da nadležni organi razmotre sve opravdane razloge kojima bi se preporučilo ograničenje kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 7,5 tona;
- da nadležne službe Grada upozore stanovništvo da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima te da će se u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, vršiti prijavljivanje nadležnim inspekcijama ili komunalnim redarima;
- Gradski štab CZ poziva pravna lica, vlasnike ili korisnike kotlovnica ili ložišta da preduzmu sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile štetne emisije u vazduh te se predlaže korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin, niskosumporni ugalj i sl.) kao i redovno čišćenje dimovodnih instalacija.


Vlada TK prihvatila informaciju o deminiranju u 2019. godini

Tuzla 21.01.2020.

Prema ovom dokumentu, u toku 2019. godine, uz primjenu svih metoda deminiranja (čišćenje, tehničko izviđanje i vraćanje površine kroz sistematsko i ciljano izviđanje minsko sumnjive površine), deminirana je površina od 3.613.792,11 m2. Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju infrastrukturnih objekata i poljoprivrednih površina. Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 78 miliona m2 ili 2,8 % od ukupne površine kantona. Ostvareni rezultati na deminiranju u toku ove godine na području TK se mogu ocijeniti kao zadovoljavajući. Naime, primjenom nove metode deminiranja stvorena je mogućnost znatnog ubrzavanja procesa deminiranja i "oslobađanja" velikih površina od mina i NUS-a. U toku 2019. godine na području TK nije zabilježena nijedna minska nesreća i minski incident. Podatak da je tokom godine uništena količina minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava u iznosu od blizu 6.000 komada, te sveprisutna pojava svakodnevnog prijavljivanja istih, ukazuje da još uvijek ima veliki broj ovih sredstava. Zahvaljujući djelovanju tima civilne zaštite Tuzla „A" ova sredstva su na vrijeme i bezbjedno preuzeta, prevezena i uništena.

Vlada je također prihvatila Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Profesionalne agencije za deminiranje će, kako je planirano, metodom "čišćenja" deminirati 120.260,25 m2 a metodom "tehničko izviđanje" 2.200.928,48 m2 ili ukupno 2.321.188,73 m2. Također planirano je da se pregleda i tretira površina terena od 42.624,19 m2 na zaostalu kasetnu municiju na području Gradačca, Kladnja, Kalesije i Sapne. Tokom deminerske sezone 2020. godine biće nastavljen konzervirani zadatak MSP Gojčin-Vis na području općine Kalesija, a planirano je da počne čišćenje i minsko sumnjivih površina na području Doboj Istoka, Gračanice, Kladnja i Lukavca. Zbog navedenih veličina (kreiranih od strane BH MAC-a) Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu više ima karakter Liste prioriteta za deminiranje. Ovaj dokument je okvirni plan u kojem su u potpunosti ispoštovani općinski/gradski planovi i prioriteti deminiranja koji omogućavaju da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi. Preostali projekti bit će stavljeni, posredstvom BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH, na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva (dijelom i uz sufinansiranje lokalnih organa vlasti).

- Informacija o rezultatima deminiranja

- Lista prioritetaOdržan sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima općinskih/gradskih službi CZ
i koordinatorima za deminiranje

Tuzla 04.12.2019.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite sa rukovodiocima službi civilne zaštite općina/grada i koordinatorima za deminiranje. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Informacija o aktivnostima na deminiranju terena i uklanjanju NUS-a na području TK od početka 2019. godine i pripreme za izradu Plana/Liste prioriteta deminiranja na području gradova i općina Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.
2. Stanje u oblasti zaštite i spašavanja u gradovima i općinama TK.
3. Aktivnosti na realizaciji projekta “Sistem uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na području Tuzlanskog kantona“
4. Izvještavanje operativnih centara CZ
5. Pravdanje utroška finansijskih sredstava dodijeljenih od strane KUCZ
6. Tekuća pitanjaOdržano 22. Kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola iz programa “Upozoravanje na opasnosti od mina"

Čelić, 28.11.2019.

U organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona, Crvenog križa općine Čelić, a pod pokriviteljstvom Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzla, u Osnovnoj školi „Vražići“ u Čeliću održano je 22. Kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola iz programa "Upozoravanje na opasnosti od mina".

Kantonalnom takmičenju su prethodila općinska takmičenja u kojima su učestvovale sve osnovne škole sa područja Tuzlanskog kantona. Na kantonalno takmičenje plasiralo se 12 najboljih ekipa sa općinskih takmičenja. Nažalost, ove godine izostalo je učešće ekipa iz Sapne.

Nakon uspješno obavljenih takmičarskih zadataka proglašeni su pobjednic i to:
1. mjesto OŠ "Banovići Selo" Banovići
2. mjesto OŠ "Hasan Kikić" Gračanica
3. mjesto OŠ "Pazar" Tuzla.

Pobjednička ekipa iz Banovića predstavljaće Tuzlanski kantona na Federalnom takmičenju koje će se održati u Kalesiji 07.12.2019. godine. Najuspješniji takmičari dobili su prigodne nagrade kao i svi oni koji su doprinijeli da se ovo takmičenje uspješno organizira.


Odluke Vlade TK i Skupštine TK

Tuzla 27.11.2019.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 25.000,00 KM Općini Kalesija, za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće izazvane poplavama iz ove godine. Također, Vlada je prihvatila tekst Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica navedene prirodne nesreće području općine Kalesija, koji će se uputiti Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.

Zbog razrješenja direktora i imenovanja v.d. direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite, te na poziciju načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite postavila Zorana Jovanovića, vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.

S ciljem omogućavanja korištenja sredstava za realizaciju preventivnih mjera Vlada je donijela izmjene i dopune Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine. Naime, Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća predviđeno je da se dio sredstava iz ovog zakona može koristiti kao interventna mjera za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, ali samo u slučajevima kada su preventivne mjere utvrđene u programu razvoja kantona i godišnjem planu realizacije programa, a nema dovoljno sredstava u budžetu kantona za finansiranje tih mjera. Stoga su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kantonalna uprava civilne zaštite pripremili izmjene i dopune teksta u dijelu Programa razvoja zaštite i spašavanja u kojem su projicirane njihove aktivnosti iz oblasti zaštite i spašavanja za period 2018.-2022. godina, a čime se omogućava korištenje sredstava posebne naknade za sufinansiranje ovog važnog projekta.

Skupština TK je na sjednici održanoj 21.11.2019. godine je usvojila izmjene i dopune Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine.


Sastanak rukovodilaca kantonalnih uprava civilne zaštite

Tuzla, 26.11.2019.

V.D. direktor KUCZ Tuzla Zoran Jovanović je danas u radnu posjetu primio direktora Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Dragu Martinovića i pomoćnika direktora Mladena Bošnjaka.

V.D. direktor Jovanović je pozdravio prisutne i zaželio gostima dobrodošlicu, a direktor Martinović se zahvalio na prijemu i istakao da je ovaj radni sastanak nastavak saradnje ovih dviju Uprava civilne zaštite. "Centralna tema sastanka je izrada projekta sistema za uzbunjivanje građana, a naravno dotaknut ćemo se i drugih tema iz područja zaštite i spašavanja, onoliko koliko nam vrijeme bude dopuštalo“, rekao je na samom početku sastanka direktor Martinović.
Pomoćnik direktora KUCZ Tuzla Dragan Pelemiš je rekao da je urađen Projekt sistema uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na području Tuzlanskog kantona i da je u tijeku procedura javne nabave sirena na daljinsko upravljanje. Šef Kantonalnog operativnog centra KUCZ Tuzla Elvedin Kurbašić upoznao je goste o projektnom zadatku na osnovu kojega je izrađen Projekt, o konceptu sistema, sadržaju projekta, kao i samom tijeku javne nabavke.
Pomoćnik direktora Mladen Bošnjak govorio je o postavljanju kamera za nadzor i rano otkrivanje požara, kao i o provedenoj edukaciji učenika srednjih škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
Na kraju radnog sastanka ravnatelj Martinović zahvalio je domaćinima na dragocjenim informacijama o projektu sistema za uzbunjivanje i obavještavanje građana i pozvao ih na uzvratnu posjetu u sjedište Uprave u Grude.


Vlada TK imenovala Zorana Jovanovića za VD direktora KUCZ

Tuzla 18.11.2019.

Vlada TK je na vanredovnoj sjednici imenovala Zorana Jovanovića za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, počevši od 18.11.2019. godine.


OBUKA KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 23.10.2019. godine

U organizaciji Kantonalne i Federalne uprave civilne zaštite u Tuzli je održana jednodnevna obuka Kantonalnog štaba civilne zaštite. Obuka je provedena sa ciljem upoznavanje članova KŠCZ sa propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, organizacijom i funkcioniranjem sistema zaštite i spašavanja, uslovima i načinom korištenja sredstava posebne naknade, radom operativnih centara, planskim i programskim dokumentima, procesom uklanjanja mina i NUS-a kao i načinom ostvarivanja operativne funkcije rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja u fazi spašavanja i u fazi otklanjanja posljedica.
Obuka se sastojala iz slijedećih tematskih cjelina:
1) Propisi iz oblasti zaštite i spašavanja, organizacija i funkcioniranje sistema zaštite i spašavanja, način ostvarivanja operativne funkcije rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja u fazi otklanjanja posljedica (Enisa Bajrović, FUCZ)
2) Uslovi i način korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća – Finansiranje zaštite i spašavanje (Nihad Hadžić, FUCZ)
3) Operativni centri civilne zaštite (Ismet Sendić, FUCZ)
4) Planski dokumenti u oblasti zaštite i spašavanja (Dragan Pelemiš, KUCZ)
5) Zaštita i spašavanje od NUS-a i deminiranje (Benedin Pejić, KUCZ)
Ispred Federalne uprave civilne zaštite obuci je prisustvovao i Enes Memić, sekretar Federalnog štaba CZ.

Jedan od zaključaka sa ove obuke je da se u narednoj godini organizuje komandno-štabna vježba Kantonaog štaba civilne zaštite uz aktivno učešće predstavnika lokalnih zajednica, Tuzlanskog kantona i FederacijeBiH.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


(Prilog RTV TK)


U ORGANIZACIJI KUCZ I RU BH MAC-A IZ TUZLE ODRŽAN 2. SASTANAK KOORDINATORA ZA DEMINIRANJE SA PODRUČJA TK

Kalesija, 09.10.2019. godine

U srijedu 09.10.2019. godine u Kalesiji je održan 2.sastanak koordinatora za deminiranje sa područja Tuzlanskog kantona. Okupljanje je obavljeno ispred Vatrogasnog doma u Kalesiji, a potom su se prisutni uputili na deminersko radilište "MSP Vis" gdje je od strane predstavnika RUBH MAC-a i rukovodećeg kadra timova OS BiH, koji izvode deminerske radove, održana prezentacija upotrebe nove metode deminiranja za područje minsko sumnjive površine "MSP Vis". Usmenim, tekstualnim i grafičkim prikazima kao i uvidom na licu mjesta detaljno je objašnjen dosadašnji rad na ovom zadatku i ostvareni i dostignuti rezulati kroz sistematsko tehničko izviđanje na 10 odvojenih lokacija iz ukupne minsko sumnjive površine. Količina očišćenog prostora i broj pronađenih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava jasno ukaziju o težini i potrebi da se ovaj prostor privede sigurnom korištenju.

Svi prisutni su iskazali svoje zadovoljstvo naspram obrađenih tema i neposrednim uvidom u način rada na terenu. Zadovoljstvo nam je istaknuti da su prisutni bili svi koordinatori za deminiranje kao i predstavnici OS BiH, Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle i Kantonalne uprave civilne zaštite kao organizatora ovog terenskog sastanka. Posebnu zahvalnost izražavamo domaćinu, Općinskoj službi civilne zaštite Kalesija.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Uputstvo za postupanje u slučaju zemljotresa

Tuzla, 11.09.2019. godine

Porodični priručnik za ponašanje u slučaju prirodnih ili drugih nesreća je izradio Sektor za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Federalnom upravom civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Odjelom za javnu sigurnost Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u okviru projekta “Spreman, spašen”, a uz finansijsku i savjetodavnu podršku Fonda Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) u Bosni i Hercegovini i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).


Zemljotres


Održana prva sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite u novom sazivu

Tuzla, 15.08.2019. godine

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održana prva sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite u novom sazivu.
Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Konstituiranje novog saziva KŠCZ
2. Poslovnik o radu KŠCZ
3. Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice KŠCZ u 2019. godini
4. Razmatranje implementacije projekta "Sistem za obavještavanje i uzbunjivanje građana na području Tuzlanskog kantona" - zajednička nabavka za potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite, JP "Spreča" d.d. Tuzla i Grada Gračanica.
5. Tekuća pitanja


Kantonalni štab je usvojio odgovarajuće zaključke po razmatranim tačkama dnevnog reda.Vlada TK imenovala Kantonalni štab civilne zaštite

Tuzla, 06.08.2019. godine

Vlada Tuzlanskog kantona je na prvoj redovnoj sjednici održanoj 06.08.2019. godine donijela Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite:
- za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je Mustafa Šakić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- za načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je Ibrahim Sarajlić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite

Za članove Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljeni su:
1. Merima Sarajlić, Sekretar Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona,
2. Sulejman Brkić, Ministar unutrašnjih poslova,
3. Asmir Hasić, Ministar privrede,
4. Dajana Čolić, Ministrica zdravstva,
5. Emir Softić, sekretar Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice,
6. Azra Gavranović, sekretar Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja,
7. Suad Mustajbašić, Ministar finansija,
8. Mirela Tuzlak, sekretar Ministarstva pravosuđa i uprave,
9. Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite,
10. Elvedin Kurbašić, Šef Kantonalnog operativnog centra,
11. Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.

Poslove sekretara Kantonalnog štaba civilne zaštite će obavljati Nermina Mušanović, stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.


Izvršena primopredaja deminiranog terena u Novalićima

Gradačac, 06.08.2019. godine

Izvršena je primopredaja deminiranog terena na području Novalića i to zadatka označenog kao “Novalići/Gradačac”, ID broj: 14153, ukupne površine 34.880 m2.
Radove na deminiranju ovog zadatka obavili su predstavnici OS BiH
.KUCZ Tuzla i Crveni križ TK potpisali Ugovor o međusobnim pravima i obavezama

Tuzla, 27.06.2019. godine

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite danas je potpisan Ugovor između KUCZ Tuzla i Crvenog križa TK o međusobnim pravima i obavezama a koje se tiču formiranja Službe zaštite i spašavanja. Ugovorom su regulisane sve aktivnosti koje će provoditi ove dvije institucije u slučaju prirodnih nesreća. Na ovaj način je formalizovana dugogodišnja saradnja ove svije institucije u oblasti zaštite i spašavanja.

Naime, Vlada TK je na sjednici održanoj 29.04.2019. godine donijela Uredbu o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja u TK. Ovom dopunom uredbe uspostavljena je "Služba za spašavanje u okviru djelatnosti crvenog krsta", a koja je formirana u Crvenom krstu Tuzlanskog kantona.

Ugovor su potpisali Sead Jamakosmanović, predsjednik Crvenog križa TK i Ibrahim Sarajlić direktor KUCZ TK.

Novoformirana služba će imati veoma značajnu ulogu za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, kao i u fazi otklanjanja njenih posljedica. I do sada je angažman Crvenog križa/krsta bio veliki, ali nije bio precizno definisan u oblasti zaštite i spašavanja, posebno u vezi sa angažiranjem, područjem djelovanja, nadležnostima, korištenju opreme i tehničkih sredstava, načinom njihove upotrebe i drugo.


Dopuna Uredbe


Predstavnici EUFOR-a se informisali o trenutnoj situaciji u Tuzlanskom kantonu

Tuzla, 07.06.2019.

Predstavnici EUFOR-a, LOT Tuzla, Jürgen Haid i Wimmer Alois posjetili su Kantonalnu upravu civilne zaštite. Sa direktorom Kantonalne uprave Ibrahimom Sarajlićem, šefom Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Kurbašić Elvedinom i stručnim saradnikom za mjere zaštite i spašavanja Sadmirom Avdibegovićem razgovarali su
trenutnoj situaciji u Tuzlanskom kantonu nakon obilnih kiša koje su u prethodnih nekoliko dana uzrokovale poplave i pojavu klizišta .

Dogovoreno je da se u skorije vrijeme upriliči novi sastanak.


Proglašeno stanje prirodne nesreće na području Tuzle, Gračanice, Srebrenika i Čelića.

Tuzla, 03.06.2019. godine

Obilne kišne padavine su proteklog vikenda pogodile područje Tuzlanskog kantona. Za kratko vrijeme palo je oko 60 litara kiše po kvadratnom metru. Najteže stanje je na području Tuzle, Gračanice, Srebrenika i Čelića, mada ni u ostalim općinama stanje nije mnogo bolje.

Tuzla
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović je na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog poplava na području Grada Tuzle. Oštećeno je i ugroženo oko 50 objekata, prijavljeno je 20-ak klizišta i odrona na području Solane, Moluha, Dobrinje, Mramora i Obodnice, a očekuju se i nove prijave.
Poplave su uzrokovane izlijevanjem rijke Jale, potoka Mandići, zbog izlijevanja potoka most u naselju Breške je srušen, lokalni potoci su se izlili i u naseljima Gornja Tuzla i Dobrinja, oštećeno je i poplavljeno nekoliko mostova. Lokalni potok se izlio i u prigradskom naselju Rapače, a na putu koji iz Lipničkog naselja vodi prema Tuzli zbog izlijevanja vode u potpunosti je bio obustavljen saobraćaj.
Vatrogasci su obavili veliki broj intervencija, uzrokovanih uglavnom poplavama i odnose se na evakuacije ljudi, otčepljivanje šahtova i slično.
Most na rijeci Jali koji povezuje Filozofski fakultet i Gradsku upravu Tuzla (kod hotela Tuzla) do daljnjeg je zatvoren za saobraćaj, zbog sumnje da je oštećen uslijed velike količine čvrstog otpada koje je zbog obilnih padavina nosila voda duž korita rijeke Jale. Primjećene su pukotine na betonskoj konstrukcviji mosta zbog čega su na terenu vještaci građevinske struke koji vrše uviđaj.
Obilne padavine izazvale su više problema u vodosnabdijevanju na području Grada Tuzle. Osim naselja Ljepunice, gdje je voda odnijela cjevovod i Rudarske ulice, ostali dijelovi grada su uglavnom uredno snabdjeveni vodom.

Gračanica
Gradonačelnik Gračanice Nusret Helić je na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane poplava vodotoka I i II kategorije na području dijela Grada Gračanica, istočno od Donje Lohinje, Donje Orahovice do izlaza iz Miričine i doline rijeke Spreče od Miričine do Stjepan Polja.
Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu most za Karanovac danas u u 11:00 sati iznosi 386 cm i ima trend opadanja. Maksimalan vodostaj je zabilježen u nedjelju u 16:30 sati kada je iznosi 460 cm. Poplavljeno je preko 200 ha zasijanog i obradivog poljoprivrednog zemljišta. Štete na poljoprivrednim usjevima su velike. Ugrožena su dva stambena objekta u Lohinji i desetak vikendica u sprečkom polju.
Angažovana je mehanizacija na čišćenju poplavljenih dvorišta, objekata, osposobljavanju lokalnih putnih komunikacija i mostova u Gračanici, MZ Donja Orahovica i MZ Miričina.

Srebrenik
Načelnik Srebrenika je na prijedlog općinskog štaba civilne zaštite donio odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava i klizišta. Mnogi građani i pravna lica su bila ugrožena poplavom zbog bujičnih potoka, ali i rijeke Tinje i njenih pritoka. Najteža situacije je bila u naseljima: Mahala – Previle, Tinja- Polje, Potpeć – Polje , Bjelave, D. Potok II, Špionica – Centar, a kritično je bilo i u naseljima; Bare, Dedići, Polja – Seona, kao i na Luci, uzvodno uz Moranjačku rijeku. Juče je na teren odveženo skoro 100 metara kubnih pijeska i podijeljeno 1.000 vreća, što je korišteno za zaprečivanje i odbranu od nadirućih bujica i plavnog vala. Angažovane su snage i sredstva civilne zaštite u svrhu sprečavanja odnosno otklanjanja posljedica poplava i klizišta. Cilj aktivnosti štaba je uspostava prometa na ugroženim lokalnim putnim komunikacijama u nasljima: D.Potok, Bjelave i Cage. Dva tima profesionalne vatrogasne jedinice su cijelo vrijeme na terenu i rade na crpljenju vode iz zaplavljenih objekata i čišćenju bunara od naplavina.

Čelić

Načelnik Čelića je na prijedlog općinskog štaba civilne zaštite donio odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode izazvane kišnim padavinama. Štab civilne zaštite je konstatovao da je stanje na općini Čelić teško, naročito jer su bujične vode poplavile 43 stambena i preko stotinu pomoćnih objekata. Osim stambenih objekata u vlasništvu fizičkih lica ugrožen je određeni broj sportskih terena.
Preliminarni podaci govore da su velike poljoprivredne površine pod vodom, posebno zasadi jagoda i drugih poljoprivrednih kultura. Najteža situacija je na prostoru MZ Čelić, Ratkovići, Brnjik, Nahvioci, Šibošnica i Drijenča.
Posebno je teška komunikacija na svim lokalnim i regionalnim putevima zbog nanosa i vode koja se nalazi na kolovozu. Više lokalnih puteva je oštećeno, pojedine lokalne putne komunikacije su u prekidu.
Na svim izvorištima koji su u slivu rijeke Šibošnice vodena stihija je potopila pumpe za distribuciju vode kao i bunareve iz kojih se stanovništvo snabdiijeva vodom, te je veliki broj domaćinstava na prostoru općine Čelić bez urednog snadbijevanja vodom.

Doboj Istok
Rijeka Spreča se izlila iz svog korita i poplavila oko 150 hektara poljoprivrednog zemljišta. Štete na poljoprivrednom zemljištu su velike, obzirom da su pojedine parcele drugi put presijavane tokom ovog proljeća. Uništene su ozime kulture (pšenica, ječam) ali i površine zasijane kukuruzom, povrćem i drugim kulturama. Poplavljenih ili ugroženih stambenih i infrastrukturnih objekata trenutno nema. Nema podataka o aktiviranju klizišta.

Nakon poplava, otprilike iste slike kao i ranije: tone smeća, zatrpani kanali i potoci, ljudski faktor nažalost jedan od glavnih uzroka izlijevanja većine manjih lokalnih vodotoka koji i izazivaju najveće štete na privrednim i stambenim objektima.


Kantonalnoj upravi civilne zaštite uručena Zahvalnica MUP-a TK

Tuzla, 22.05.2019. godine

Danas je svečano obilježen 22. maj, Dan policije Tuzlanskog kantona. Svečana akademija u povodu Dana policije je održana u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, gdje su se u uvodnom dijelu programa prisutnima obratili direktor Uprave policije Dževad Korman, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Husein Topčagić, premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić.

Nakon uvodnih obraćanja, upriličen je kulturno-zabavni program, te su uručene zahvalnice za uspješnu saradnju i podršku u radu ovog Ministarstva sljedećim saradnicima: Ministarstvu pravosuđa i uprave TK-a, Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a, Federalnoj upravi civilne zaštite, Kantonalnoj upravi civilne zaštite, komandantu Pete pješadijske brigade OS BiH i SKPC „Mejdan" Tuzla.

Zahvalnicu za izuzetnu saradnju i doprinos u radu Ministarstva unutrašnjih poslova TK je direktoru KUCZ Ibrahimu Sarajliću uručio ministar unutrašnjih poslova TK Husein Topčagić.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


U Gornjoj Tuzli uspješno uništena tenkovska granata

Tuzla, 21.05.2019. godine

Nakon dojave o pronalasku granate koja je primijećena tokom kopanja zemljišta s ciljem izgradnje stepeništa na porodičnoj vikendici, KUCZ Tuzla je preko svog Operativnog centra i uz koordinaciju sa MUP- TK, Gradskom službom CZ Tuzla i FUCZ organizirala hitan izlazak tima Tuzla "A" FUCZ s ciljem neutralisanja pronađene granate. Pripadnici tima su utvrdili da se radi o tenkovskoj granati koja je tokom proteklog rata ispaljena na područje G. Tuzle i nije eksplodirala. Dodatnim otkopavanjem granata je bezbijedno izvađena i prevezena do lokacije za uništavanje gdje je i uništena.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Uručena uvjerenja šestorici mladih vatrogasaca

Tuzla, 16.05.2019. godine

Danas su u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite svečano uručena rješenja o položenom ispitu za profesionalnog varogasca šestorici mladih vatrogasaca iz Lukavca i Srebrenika. Ispit za profesionalnog vatrogasca su 27.04.2019. godine položili:
1. Osmanović Ervin,
2. Ibrahimović Dino,
3. Halimović Vedran,
4. Osmanović Anel,
5. Kehonjić Kenan, svi iz Lukavca i
6. Kantić Ševalija iz Srebrenika.

Uvjerenje mladim vatrogascima su uručili direktor KUCZ Ibrahim Sarajlić i sekretar KUCZ Izudin Karić.

Dodatne snage u vidu kadrovskog pojačanja uvijek su dobrodošle u sektoru za zaštitu i spašavanje, budući da ovaj sektor pokriva širok obim poslova, te uvijek nedostaje i ljudi i opreme. Naši vatrogasci ne učestvuju samo u gašenju požara i u pružanju pomoći u takvim situacijama, nego su oni spasioci i u svim drugim situacijama. Oni su operativna snaga koja pomaže u slučaju da se dogodi bilo kakva nesreća i bude potrebna pomoć građanima u zaštiti njihovog zdravlja i života ili njihove imovine.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


(Prilog RTV TK)


Održana sjednica KŠCZ povodom najavljenih obilnih kiša

Tuzla, 13.05.2019. godine

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatrana aktuelna situacija na području Tuzlanskog kantona povodom najavljenih obilnih kiša.
Članovi štaba su upoznati sa mjerama zaštite i spašavanja koje se provode na području općina TK.
Sjednici štaba je prisustvovao i direktor JVP "Spreča" doo Tuzla Suad Hasanović koji je prisutne upoznao sa režimom rada hidroakumulacije Modrac i aktivnostima koje se provode u cilju ublažavanja mogućih poplava nizvodno od brane.
Kantonalni štab je zaključio je da se do daljeg nastavi sa aktivnim praćenjem stanja na terenu


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


U Živinicama održano XXVI Kantonalno takmičenje iz prve pomoći

Živinice, 10.05.2019.

U petak 10.05.2019. godine u Živinicama je održano 26. kantonalno takmičenje ekipa Crvenog križa u pružanju prve pomoći. Organizator takmičenja je bio Crveni križ Tuzlanskog kantona a suorganizator Kantonalni štab civilne zaštite. Domaćini takmičenja je bila općinska organizacija Crvenog križa Živinice.
Na takmičenju je učešće uzelo 13 ekipa iz reda podmlatka i 10 ekipa iz reda omladine, ukupno 270 učesnika od kojih je 168 takmičara.

U kategoriji podmlatka, plasman prvoplasiranih ekipa je bio slijedeći:
1. OŠ "Dubrave" Živinice
2. OŠ "Banovići" Banovići
3. OŠ "Miladije" Tuzla.

U kategoriji omladine plasman prvoplasiranih ekipa je bio:
1. Tim Mladih CK Živinice
2. Tim mladih CK Telemark Banovići
3. Tim mladih "Solferino" Tuzla

Pobjedničke ekipe će predstavljati naš kanton na takmičenju najboljih ekipa Federacije BiH.
(Klikni na sliku za uvećani prikaz), foto: http://www.balkanxp.com


Općine Lukavac i Srebrenik, kao i Tuzlanski kanton bogatiji za šest profesionalnih vatrogasaca

Tuzla, 10.05.2019. godine

U skladu sa Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva, dana 27.04.2019. godine u prostorijama KUCZ održan je pismeni dio ispita za profesionalnog vatrogasca. Ispitu je pristupilo šest kandidata: Osmanović Ervin, Ibrahimović Dino, Halimović Vedran, Osmanović Anel i Kehonjić Kenan, koje je na ispit prijavila OSCZ Lukavac, gdje su kandidati odradili pripravnički staž pri PVJ Lukavac i Kantić Ševalija, kojeg je na ispit prijavila OSCZ Srebrenik.
Nakon što je komisija konstatovala da su kandidati položil pismeni dio ispita, pristupili su usmenom dijelu ispita, dok je praktični dio ispita održan je u krugu PVJ Tuzla, ispostava Kreka.
Komisija za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca, u sastavu:
1. Asmir Buljubašić, starješina PVJ Tuzla, predsjednik komisije
2. Senad Ahmetagić, starješina PVJ Srebrenik, član
3. Fuad Mehmedović, inspektor za zaštitu od požara u MUP-u TK, član
4. Sadik Hasanović, inspektor za vatrogastvo u KUCZ, član
5. Amir Sejdinović, OSCZ Lukavac, član
6. Željko Mijatović, KUCZ - sekretar komisije

je konstatovala da su svi kandidati položili ispit za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Studenti Pravnog fakulteta u posjeti Kantonalnoj upravi CZ

Tuzla, 26.04.2019.

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u pratnji prof. dr. Izudina Hasanovića, dekana Pravnog fakulteta, posjetili su danas Kantonalnu upravu civilne zaštite.

Uposlenici Kantonalne uprave Sadmir Avdibegović, Benedin Pejić i Kurbašić Elvedin su održali predavanje na teme:
- Propisi iz oblasti Zaštite i spašavanja
- Operativni centri civilne zaštite
- Zaštita i spašavanje od NUS-a i deminiranje(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Održan sastanak sa rukovodiocima općinskih/gradske službe CZ
i koordinatorima za deminiranje

Tuzla 25.04.2019.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite sa rukovodiocima službi civilne zaštite općina/grada i koordinatorima za deminiranje. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. 1. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na deminiranju i pregled projekata koji su planirani da se realizuju u toku deminerske sezone za 2019. godinu.
2. Dogovor oko posjete deminerskom radilištu „MSP VIS“ na području općine Kalesija..
3. Implementacija projekta “Sistem uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na području Tuzlanskog kantona“.
4. Tekuća pitanja


Izvršena primopredaja deminiranog terena na području području Ledenica Donjih

Gradačac, 16.04.2019.

Dana 16 .04.2019.godine je izvršena primopredaja deminiranog terena na području Ledenica Donjih i to zadatka označenog kao “Ledenice Donje – Bjeljevina 2”, ID broj: 14120, ukupne površine 103.748 m2.
Radovi na deminiranju ovog zadatka počeli su u 2018. godini u periodu 08.11.-15.12.2018. godine a nastavljeni 04.03.2019. te okončani današnjom primopredajom.
Primopredaji deminiranog terena su prisustvovali predstavnici BHMAC-a RU Tuzla, Oružanih snaga BiH i Službe CZ Gradačac.


4. april - Međunarodni dan borbe protiv mina

Tuzla 04.04.2019.

U povodu 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina, Kantonalna uprava civilne zaštite, još jednom podsjeća da se naša zemlja i dalje suočava sa problemom zaostalih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, koje direktno utiču na sigurnost stanovnika ove zemlje i usporavaju ekonomski razvoj u većem broju lokalnih zajednica.
Nažalost područje Tuzlanskog kantona je među zagađenijim u BiH i još uvijek oko 2,9% teritorije se vodi kao sumnjivo na postojanje zaostalih mina i minskoeksplozivnih sredstava.
Deminirana površina od oko 25 miliona metara kvadratnih je veliki poslijeratni poduhvat na kojem treba istrajati i tražiti načine da se proces deminiranja ubrza i stvore uvjeti za sigurniji život u svim lokalnim zajednicama.
Dolaskom proljeća i lijepog vremena sve više ljudi odlazi u prirodu, dok drugi počinju poljoprivredne radove, odakle nerijetko vrebaju nevidljive ”ubojice” mine.
Kantonalna uprava civilne zaštite skreće pažnju svim građanima da kada uoče mine odmah obavijeste civilnu zaštitu, policiju ili Regionalni ured BH MAC-a u Tuzli, te da ne pokušavaju sami ukloniti mine.
Takođe, minske oznake koje upozoravaju na postojanje minske opasnosti treba strogo poštivati i nikako uništavati ili uklanjati.

I ovu priliku koristimo da naše stanovništvo upozorimo da problem mina u BiH nije ni izbliza riješen. Potreba stalnog upozoravanja i podizanja svijesti da živimo u zemlji sa još uvijek značajnim brojem mina, minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava je naša stvarnost koja će još dugo biti naš opasni pratilac.

Kantonalna uprava civilne zaštite


Predstavnici EUFOR-a posjetili Kantonalnu upravu civilne zaštite

Tuzla, 01.04.2019.

Predstavnici LOT tima EUFOR-a iz Tuzle, Jürgen Haid i Harald Galler posjetili su Kantonalnu upravu civilne zaštite. Sa direktorom Kantonalne uprave Ibrahimom Sarajlićem, pomoćnikom direktora Draganom Pelemišom, šefom Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Kurbašić Elvedinom i stručnim saradnikom za deminiranje i NUS Benedinom Pejićem razgovarali su
trenutnoj organizovanosti civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona.
Tijekom posjeta, predstavnici LOT-tima EUFOR-a uručili su najnoviju kartu minskog stanja Tuzle. Posebna pažnja je posvećena procesu deminiranja na području TK
, kao i aktivnostima koje su vođene nakon velikih poplava 2014. godine.

Iskazan je obostrani interes da se dosadašnja saradnja nastavi i podigne na viši nivo.


Svečano obilježen Dan civilne zaštite

Tuzla, 04.03.2019.

Svečanom sjednicom Kantonalnog štaba civilne zaštite danas je obilježen Međunarodni dan civilne zaštite. Međunarodna organizacija civilne zaštite koja djeluje pri Ujedinjenim nacijama (ICDO), odredila je 1. mart za proslavu Svetskog dana civilne zaštite, jer je 1. marta 1972. godine formirana Međunarodna organizacija civilne zaštite, kao međudržavna vladina organizacija.

Sjednici su prisustvovali brojni gosti: premijer Suljkanović, ministri u Vladi TK, zastupnici u Skupštini TK, predstavnici Oružanih snaga BiH, Federalne uprave civilne zaštite, općinskih službi CZ i drugi.

Na početku svečane sjednice prisutnima se obratio komandant Kantonalnog štaba, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi TK Mufid Klinčević, koji je ukazao na značaj civilne zaštite i na aktivnosti Kantonalnog štaba u protekloj godini.

Direktor Kantonalne uprave i načelnik Kantonalnog štaba Ibrahim Sarajlić govorio je o organizaciji sistema civilne zaštite i vatrogastva. Istakao je da je u narednom periodu potrebno više pažnje posvetiti opremanju i obučavanju. Direktor je govorio i o planiranim aktivnostima Kantonalne uprave civilne zaštite u 2019. godini.

Premijer Suljkanović je skrenuo pažnju na bitnost dobre organizacije struktura civilne zaštite ukazuje, na što i zvanični izvještaj UNICEF-a. „BiH je zemlja koja je izložena prirodnim katastrofama. Na Zapadnom Balkanu se do kraja stoljeća može očekivati povećan intenzitet nepredvidivih poplava, suša i toplinskih valova, što će imati negativan učinak na BDP svih zemalja, na više privrednih sektora i u konačnici na živote i egzistenciju stanovnika", navodi se u izvještaju UNICEF-a. "Od 145 lokalnih samouprava u zemlji, za 91 se smatra da ima vrlo značajan rizik od poplava i klizišta, dok se za 27 lokalnih samouprava smatra da su visokog rizika. U proteklih 12 godina šest ih je bilo obilježeno sušama. Također su godine s velikim i katastrofalnim poplavama vrlo česte", navodi UNICEF. "Imajući u vidu podatke UNICEF-a, Civilna zaštita je u današnjem društvu sve potrebnija. U slučaju potrebe vi ste prvi na terenu koji ćete pomoći onima u nevolji. S tim u vezi, želim vam se ovom prilikom još jednom javno zahvaliti za sve ono što činite kako bi pružili pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija" rekao je premijer Suljkanović, te pozvao sve relevantne institucije, prije svega predstavnike lokalnih zajednica, direktno nadležnih za komunalnu infrastrukturu (korita lokalnih potoka i rječica, nelegalnu gradnju koja uzrokuje pojavu klizišta, kanale za odvodnju oborinskih voda i kanalizacije) da se aktivnije uključe i svojim aktivnosti preveniraju eventualne nesreće.

Svečana sjednica povodom Dana civilne zaštite bila je prilika da se istaknutim pojedincima i organizacijama za uloženi rad, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća dodjele odgovarajuća priznanja i nagrade civilne zaštite.

(Klikni na sliku za više slika i uvećani prikaz)


Najava svečanog obilježavanja Dana civilne zaštite u TK

Tuzla, 27.02.2019.

U organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalnog štaba civilne zaštite, svečanom sjednicom Kantonalnog štaba civilne zaštite će biti obilježen Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite FBiH. Na svečanoj sjednici će biti izvršena podjela priznanja civilne zaštite zaslužnim pojedincima i organizacijama.

Svečana sjednica će biti održana u ponedjelajk, 04.03.2019. godine sa početkom u 11,30 sati u Plavoj sali BKC-a u Tuzli.


Početak rada Profesionalne vatrogasne jedinice u Gradačcu

Gradačac, 27.02.2019.

Općinska služba civilne zaštite obavještava stanovništvo općine Gradačac da od 01. marta 2019.godine (PETAK) sa početkom u 07,30 časova počinje sa radom Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac koja se organizaciono nalazi u sastavu Službe civilne zaštite Općine Gradačac. Sjedište jedinice nalazi se u Ledenicama Donjim, u krugu firme „Balegem“ d.o.o. Gradačac.

Telefoni za prijavu požara Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici od navedenog datuma su: 035/850-002 ili 123. Osim na navedene telefone požare građani mogu prijaviti i putem Policijske stanice Gradačac – telefoni 035/817-202 ili 122 te putem Operativnog centra civilne zaštite Gradačac na telefone 035/816-985 ili 121.


Vlada TK usvojila izvještaj o radu Kantonalne uprave CZ, Kantonalnog štaba CZ i Kantonalne komisije za procjenu šteta u 2018. godini

Tuzla 12.02.2019.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu KUCZ u 2018. godini. Tokom prošle godine Kantonalna uprava civilne zaštite je uz redovne aktivnosti koje su najdirektnije vezane za zaštitu i spašavanje sprovela i niz drugih aktivnost koje se tiču kvalitetnije saradnje sa strukturama civilne zaštite na terenu i rješavanja pitanja iz zajedničke nadležnosti organa civilne zaštite. Ova pitanja su razmatrana na sjednicama Kolegija KUCZ i sastanaka direktora KUCZ sa šefovima općinskih službi civilne zaštite.

Usvojen je i Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite u 2018. godini. Štab je u 2018. godini održao ukupno 13 redovnih i jednu vanrednu sjednicu, te nekoliko konsultativnih radnih sastanaka. Ostvarena je dobra saradnja sa općinskim štabovima civilne zaštite, Kantonalnom komisijom i općinskim komisijama za procjenu šteta, odnosno Kantonalnom upravom civilne zaštite. Na osnovu prijedloga Kantonalne komisije za procjenu šteta, Kantonalni štab civilne zaštite je donio sledeće Odluke:
- Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Kalesija, za hitne intervencije na otklanjanju šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće izazvane poplavama, koje su zahvatile područje općine u julu 2018.godine u iznosu od 30.000,00 KM (trideset hiljada konvertibilnih maraka)
- Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći Gradu Tuzli za hitne intervencije, u toku djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavama iz jula 2018.godine u iznosu od 30.000,00 KM
- Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći Gradu Tuzli za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće(poplave) iz jula 2018. godine u iznosu od 30.000,00 KM

Kantonalna komisija za procjenu šteta je u 2018. godini održala 5 radnih sjednica, na kojima su razmatrana pitanja iz njene nadležnosti. Između ostalog, razmatrana su slijedeća pitanja:
- Razmatranje pristiglih zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći za hitne intervencije, od strane općina Lukavac, Teočak, Banovići, Kalesija i grada Tuzla
- Razmatranje pristiglog Zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći za otklanjanje posljedica od strane Grada Tuzle
- Razmatranje pristiglog Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći općini Gračanica


Vlada TK prihvatila informaciju o deminiranju u 2018. godini

Tuzla 17.01.2019.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Primjenom nove metode deminiranja stvorena je mogućnost znatnog ubrzavanja procesa deminiranja i "oslobađanja" velikih površina od mina i NUS-a. Deminirana je površina od 1.886.341 m2. Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju infrastrukturnih objekata i poljoprivrednih površina.
Tokom 2018. godine nije zabilježena nijedna minska nesreća na području TK ali su dvije osobe sa područja TK stradale na prostoru općine Zavidovići. Na području općine Gračanica od mine su stradale ovce. Iako je tokom protekle godine uništeno blizu 7.000 komada minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 78 miliona m2 ili gotovo 3% ukupne površine.

Vlada je prihvatila i Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Informacija o rezulatima deminiranja je upućena na Skupštinu Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

- Informacija o rezultatima deminiranja

- Lista prioriteta


U Kladnju proglašeno stanje prirodne nepogode zbog velikih snježnih padavina

Kladanj, 09.01.2019.

Općinski načelnik Jusuf Čavkunović donio je Odluku o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode zbog visokih snježnih padavina na prostoru općine Kladanj.
Velike sniježne padavine, praćene niskim temperaturama i jakim vjetrovima su zahvatile područje cijele općine Kladanj, tako da sniježni nanosi na pojedinim mjestima prelaze visinu od jednog metra. Ove nepogode naročito su pogodile područja MZ Tuholj - naselja: Goletići, Suljići, Meškovići, Selo Tuholj, Pauč, područje MZ Kladanj - naselja: Hotani, Brateljevići, Vranovići, Vučinići, Konjevići, Nočajevići, Rujići, Krivajevići, Brloške, MZ Tarevo i MZ Turalići.
Angažovana su svi raspoloživi kapaciteti firmi koji izvode radove Zimskog održavanja lokalnih i drugih puteva na području općine Kladanj. Pojedina područja su bila bez električne energije i bez signala mobilnih i TV operatera.

Kladanj, 14.01.2019.
Posljednje vremenske prilike i rast temperatura uzrokovao je otapanje snijega i stvaranje povoljnijeg ambijenta i olakšice održavanja i čišćenja puteva i normalizovanje stanja u svim sferama života. Još uvijek je dio mehanizacije na terenu, vrši se uklanjanje snježnih nanosa i deponija snijega koje su se formirale pored saobraćajnica. Očišćeni su svi lokalni i nekategorisani putevi i gradske ulice, odnosno obezbijeđen je pristup do svih 48 naselja, uzimajući u obzir i povratnička naselja. Nema kvarova na električnoj mreži, vodosnabdijevanje je uredno, sve bolesne osobe se redovno podvrgavaju medicinskom tretmanu.
Komisija za procjenu šteta je na terenu, urađena je preliminarna procjena šteta.

Predstavnici Federalne i Kantonalne uprave civilne zaštite su obavili posjetu općini Kladanj, na području MZ Tuholj – Goletići i MZ Pauč s ciljem sagledavanja stanja na terenu.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Obavještenje o nadolazećim sniježnim padavinma

Tuzla, 07.01.2019.

Prema podacima dobijenim of Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se obilnije snježne padavine, u nizinama do pola metra a na planinama i do visine od jednog metra. Prije i poslije snježnih padavina očekuju se niske temperature.

Sva pravna i fizička lica, u skladu sa svojim obavezama i nadležnostima propisanim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, dužna su preduzeti preventivne mjere zaštite od visokog snijega, snježnih nanosa i niskih temperatura. Te mjere se naročito odnose na:
- obavezu pravnih lica da u skladu sa svojim planskim dokumentima pravovremeno pripreme svoje organizovane snage civilne zaštite (štabove, jedinice, povjerenike civilne zaštite), kao i da te snage opreme sa potrebnom opremom i sredstvima za efikasno i brzo reagovanje;
- obavezu pravnih lica koja imaju potpisane ugovore (sporazume) o zimskom održavanju, da pripreme mehanizaciju i da na vrijeme reaguju na najavljene sniježne padavine;

- obavezu svih pravnih i fizičkih lica da na vrijeme preduzmu mjere na čišćenju i uklanjanju snijega, skidanju leda i ledenica, što je propisano općinskom odlukum o komunalnom redu.
- obavezu fizičkih lica da provode ličnu i uzajamnu zaštitu građana.

Izvod iz Odluke o komunalnom redu Grada Tuzla, općina Lukavac, Gračanica, Banovići ... :
- Za uklanjanje snijega i leda s krovova poslovnih zgrada, odgovorno je preduzeće ili druga pravna i fizička lica koja su korisnici poslovnih prostora u tim zgradama.
- Za uklanjanje snijega i leda s krovova stambenih zgrada, odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova u njima.
- Za uklanjanje snijega i leda s trotoara, parkirališta, tržnica, sportskih objekata, autobuskih stajališta i sličnih prostora, odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi, odnosno pravno ili fizičko lice kome je povjereno održavanje ovih površina.
- Za uklanjanje snijega i leda s trotoara uz zgrade, odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi.
- Za uklanjanje snijega i leda s trotoara ispred poslovnih prostora, u širini i dužini trotoara (najmanje 2 m) i gabarita poslovnih prostora, odgovorni su vlasnici i korisnici poslovnih prostora.
- Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne uređaje, odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja.
- Za uklanjanje snijega i leda s taksi stajališta odgovorno je udruženje taksista.

Zabranjeno je:
1. Iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare.
2. Bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu.
3. Zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova.
4. Deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine.
5. Sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim površinama.


ARHIVA VIJESTI