2020. godina


Plan nabavki

Plan javnih nabavki u 2020. godini

1. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2020. godini

2. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2020. godini

3. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2020. godiniOdluke o izuzeću od primjene ZJN

Odluka o izuzeću od primjene ZJN u 2020. godini

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama


Obavještenja o nabavci, odluke o izboru

Obavještenje o nabavci - izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Obavještenje o nabavci - izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli: Odluka o pokretanju postupka javne nabavke
Odluka o poništenju postupka nabavke (preuzimanje)

Obavještenje o nabavci -Sistem za obavještavanje i uzbunjivanje građana na području Tuzlanskog kantona: Obavještenje o nabavci 1069-1-1-11-3-15/19

Odluka o poništenju postupka nabavke (preuzimanje)

Predmet nabavke - usluga reprezentacije (nabavka usluga cateringa) -
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


Predmet nabavke - Usluge reprezentacije (nabavku vode u bocama uz korištenje aparata za istakanje vode) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke -Usluge reprezentacije (nabavka knjiga) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke -Usluge reprezentacije (nabavka znački civilne zaštite) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


Obrazac praćenja realizacije ugovora

Obrazac praćenja realizacije ugovora (I-III 2020)

Obrazac praćenja realizacije ugovora (I-VI 2020)

Obrazac praćenja realizacije ugovora (I-IX 2020)2019. godina

Plan javnih nabavki u 2019. godini

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2019. godini

2. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2019. godini

3. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2019. godini

4. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2019. godini

5. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2019. godini


Obrazac praćenja realizacije ugovora

Obrazac praćenja realizacije ugovora u 2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora (I-VI 2019)

Obrazac praćenja realizacije ugovora (I-III 2019)


Obavještenja o nabavci, odluke o izboru


Obavještenje o nabavci: Sistem za obavještavanje i uzbunjivanje građana na području Tuzlanskog kantona: Obavještenje o nabavci 1069-1-1-11-3-15/19

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka uniformi civilne zaštite za potrebe Kantonalnog štaba civilne zaštite i Kantonalne uprave civilne zaštite -
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Obavještenje o nabavci: Sistem za obavještavanje i uzbunjivanje građana na području Tuzlanskog kantona:
Obavještenje o nabavci 1069-1-1-2-3-12/19

Odluka o poništenju postupka nabavke (preuzimanje)

Predmet nabavke: usluga reprezentacije (nabavka novogodišnjih čestitki) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Usluge reprezentacije (nabavka novogodišnjih paketića) -
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


Predmet nabavke: Usluge reprezentacije (nabavka rokovnika, kalendara i hemijskih olovaka) -
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


Predmet nabavke: Vrata magacina za smještaj radne eksplozivne materije i sigurng NUS-a -
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


Predmet nabavke: Službene novine FBiH (internet izdanje) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Hrana i PVC posuđe za posluživanje - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Vulkanizerske usluge (montaža i balansiranje gume putničkog vozila) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Voda u bocama uz korištenje aparata za istakanje vode koji imaju opciju hlađenja, odnosno grijanja vode - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


2018. godina

Plan javnih nabavki u 2018. godini

Obrazac praćenja realizacije ugovora


2017. godina

Plan javnih nabavki u 2017. godini

Predmet nabavke: Terensko motorno vozilo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka geoinformacionog sistema GIS za procjenu rizika i upravljanje vanrednim situacijama - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka usluga za izradu projektne dokumentacije "Sistem uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na području Tuzlanskog kantona" - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka četiri kancelarijske fotelje za potrebe Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Usluga obaveznog osiguranja od autoodgovomosti službenog vozila - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka četiri zimske gume za terensko vozilo Dacia Duster, sa montažom i balansiranjem - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka komunikacijske opreme za potrebe Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite i Kantonalnog štaba civilne zaštite - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka dva ronilačka odijela - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka dvadeset kompleta uniformi civilne zaštite - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


2016. godina

Plan javnih nabavki u 2016. godini

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki u 2016. godini

Odluka o poništenju postupka javne nabavke (datum objave 09.12.2016.)

Odluka o prihvatanju ponude - nabavka laptopa i prenosnih printera2015. godina

Plan javnih nabavki u 2015. godini

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Odluka o direktnom sporazumu - servisiranje dizel agregata

Odluka o direktnom sporazumu - rezervno napajanje repetitora

 

Nazad