VLADA TUZLANSKOG KANTONA USVOJILA INFORMACIJE KUCZ

Tuzla, 18.01.2013. godine

Na svojoj 63. redovnoj sjednici Vlada kantona je, između ostalog, razmatrala i usvojila:
a) Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini i
b) Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

Deminiranje u 2012. godini
Iako je bila obilježena nizom ograničavajućih faktora, koji su direktno uticali na ostvareni rezultat, deminerska sezona 2012. godine je bila na zadovoljavajućem nivou. Ostvareni rezultat je nešto slabiji od prošle deminerske sezone. Prvi dio sezone obilježen je nemogućnošću implementacije doniranih sredstava od strane međunarodne zajednice, a nakon toga je nastupio izuzetno sušan period koji je deminerima stvarao probleme za postizanje odgovarajuće produktivnosti tokom izvođenja deminerskih radova. Zahvaljujući povoljnim uvjetima i produžetku deminerske sezone sve do početka mjeseca decembra 2012. godine i realiziranja velikog broja zadataka tokom mjeseca novembra, krajnji ostvareni rezultat je ipak na zadovoljavajućem nivou. Na realizaciji projekata, u toku 2012. godine, osim tima civilne zaštite i deminerskih timova OS BiH, bilježi se angažman i drugih domaćih i stranih kompanija i organizacija kao što su: „NPA“, HO „Pro Vita”, „IVŠA“ , UG „Demira”, „Point“ Brčko”, „Detektor“, i dr. Prema podacima iz općinskih službi civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona od početka izvođenja humanitarnog deminiranja do danas je deminirana površina od 10.995.256,59 m2 terena. Ovi podaci se temelje isključivo na izdanim certifikatima o deminiranoj površini koje posjeduju predstavnici iz općina. Međutim, činjenica je da je u prošlosti deminirana nešto veća površina za koju ili nisu izdati ili nisu dostavljeni validni certifikati, te je nužno od BH MAC-a, kao jedine relevantne kuće za provođenje operacija deminiranja i izdavanje važećih certifikata za obavljeni posao, pokušati doći do cjelovitih podataka. Prema evidenciji tokom 2012. godine deminirano je 1.381.999 m2. Tokom 2012. godine, i pored svih preduzetih mjera upozoravanja na minsku opasnost, dogodilo se 6 minskih nesreća, u kojima je 8 osoba smrtno stradalo, a 3 osobe su povrijeđene. Do sada je u BiH stradalo ukupno 109 deminera od čega 44 smrtno. Sve civilne nesreće desile su se u obilježenim područjima, a najčešći razlozi koji dovode do nesreća su nepoštivanje minskih upozorenja i svjestan ulazak u sumnjiva područja zbog lova ili sječe šume. Prema podacima sa kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, do kraja 2012.godine, na području svih općina Tuzlanskog kantona dogodilo se preko 200 minskih nesreća, u kojima je smrtno stradalo 118, a teže i lakše su ranjene 132 osobe.

Kada je riječ o
rezultatima uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini, pripadnici „A” tima civilne zaštite, kao jedine organizirane grupe osposobljene i opremljene za izvođenje poslova preuzimanja, prevoženja, privremenog skladištenja i uništavanja NUS-a, izvršili su ukupno 445 zadataka, neutralisali su 6.577 komada raznog zaostalog NUS-a, 1,55 kg eksploziva raznih vrsta i 28.840 komada pirotehničkih sredstava (petarde)..

Lista prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
Kantonalna uprava civilne zaštite je preko Kantonalnog koordinatora za deminiranje i općinskih koordinatora za deminiranje u saradnji sa Regionalnim uredom BH MAC-a provela pripremne aktivnosti za izradu planova deminiranja u 2013. godini.
Za deminiranje metodom "čišćenja" planirano je 831.426,13 m2 a za metodu "tehničkog izviđanja" 4.333.509,76 m2 ili ukupno 5.164.935,89 m2.Ovaj dokument je okvirni plan u kojem su u potpunosti ispoštovani općinski planovi i prioriteti deminiranja i koji omogućava da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi.
Preostali dio projekata putem BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH bit će stavljen na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva za te projekata koje će raditi profesionalne agencije za deminiramje.

Download:
Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2012.
Lista prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"