DEMINIRANJE NA TUZLANSKOM KANTONU ZA PERIOD 01.01. – 10.05.2011. GODINE

Rbr
ID
DEM
LOKACIJA - naziv projekta
Općina
PM
AKCIJA
Izvođač
Površina
u radu m2
Početak
radova
Završetak
radova
Ukupno završeno
1
12976
D. Skipovac šuma Gušta Gračanica
čišćenje
CIDC
0
03.12.11.
12.01.11.
20.831,58
2
12968
Luke 1. Teočak
TI
Ivša
 0
04.11.10.
17.01.11.
101.457,00
3
12750
MZ Treštenica 2C Banovići
TI
OS BiH
88.869,29
14.03.11.
0
4
12935
Tramošnica - Visivi 2. Gradačac
TI
OS BiH
152.854,45
14.03.11.
0
5
12974
LZ Turić-Duge njive, Gradačac
čišćenje
UEM
0
23.03.11.
08.04.11.
39.640,00
6
12418
Baljkovica – Pravosl. groblje Sapna
TI
FUCZ/KUCZ
15.868,07
04.04.11.
0
7
13022
Markovići – Memići 4. Kalesija
TI
ProVita
48.220,00
06.04.11.
0
8
13002
LZ Turić – Taborište Gradačac
TI
UEM
0
08.04.11.
28.04.11.
14.217,61
9
12975
Kojići-okućnice 2. Gračanica
TI
CIDC
0
11.04.11.
10.05.11.
74.468,44
10
12979
Kojići Gračanica
TI
CIDC
76.753,30
11.04.11.
0
11
12978
Skipovac-Brđani 5. Gračanica
TI
CIDC
 0
11.04.11.
29.04.11.
32.493,00
12
13003
LZ Turić - Topolovače Gradačac
čišćenje
UEM
15.140,67
21.04.11.
0
13
13039
LZ Turić, Ravne njive-Prv. Gradačac
TI
UEM
103.489,79
10.05.11.
0
UKUPNO
501.195,57
UKUPNO ZAVRŠENO
283.107,63

Napomena: PM akcija - Protivminska akcija; TI - Tehničko izviđanje terena

POVRATAK