AKTUELNOSTI


Dodijeljena finansijska sredstva namijenjena za zaštitu od požara i vatrogastvo

Tuzla, 16.12.2020. godine

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite obavljeno je uručenje odluka i potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih za zaštitu od požara i vatrogastvo.
Riječ je o sredstvima koja su prikupljena prema odredbama člana 137. Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu. Sredstva koja pripadaju kantonu vode se kao namjenska sredstva u budžetu Kantonalne uprave civilne zaštite a potrošnja navedenih sredstava propisana je Odlukom Vlade TK o korištenju finansijskih sredstava namijenjenih za zaštitu od požara i vatrogastvo
Ugovori su potpisani po osnovu javnog poziva za dodjelu sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo, a namijenjeni su za kapitalne i tekuće projekte.
Sredstva u ukupnom iznosu 110.000 KM su dodijeljena vatrogascima iz Banovića, Gračanice, Gradačca, Kalesije, Lukavca, Srebrenika, Tuzle i Živinica. Za opremanje vatrogasnih jedinica, dodijeljeno je ukupno 60.000 KM, a za tekuće održavanje 50.000 KM.(Prilog RTV TK)


Na području grada Tuzla – Kovačica okončani deminerski radovi s ciljem rekonstrukcije elektro mreže

Tuzla, 16.12.2020.

Na osnovu zahtjeva Elektroprivrede BiH za deminiranje terena na lokalitetu Močinovići po hitnom postupku je urađen projekat deminiranja s ciljem rekonstrukcije elektro mreže. Deminerski radovi su započeti 02. decembra i uspješno okončani 16.12.2020. godine, kada je obavljeno uzorkovanje i primopredaja deminiranog terena organima lokalne vlasti. Radove je izvela deminerska kompanija PRO VITA iz Mostara. Primopredaji su prisustvovali predstavnici civilne zaštite Grada Tuzla, Regionalnog ureda BH MAC-a i Kantonalne uprave civilne zaštite.
Ispit za profesionalnog vatrogasca položilo sedam kandidata iz Tuzle

Tuzla, 14.12.2020. godine

Danas je u Tuzli organizovan ispit za profesionalnog vatrogasca, pred Komisijom za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca. Ispitu je pristupilo sedam kandidata iz Tuzle:
1. Eldin Ćehajić,
2. Eldin Šehanović
3. Antonio Kaldrmdžić
4. Bruno Nikić
5. Edin Ovčina
6. Edin Tankić
7. Harun Zaomović

Ispit se sastojao iz pismenog, usmenog i praktičnog dijela. Svi kandidati su pokazali odlično poznavanje propisa iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva kao i praktičnu primjenu znanja stečenog u PVJ Tuzla tokom šestosmječne obuke.
Vlada dopunila Uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu
i dala saglasnost za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći gradovima i općinama za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane gradom, poplavama i klizištima u 2020. godini

Tuzla, 11.11.2020.

Na 68. redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu. U sastavu Udruženja Aeroklub Tuzla formirana je Služba za izviđanje i osmatranje iz zraka. Uredbom je predviđeno da novoformirana služba vrši operativne mjere zaštite i spašavanja i to u fazama spašavanja i otklanjanja posljedica. U okviru Udruženja "HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS" formirana je Služba za logistiku. Ova služba obavlja operativne mjere zaštite i spašavanja koje se odnose na ustrojstvo i način osiguranja hrane, odjeće, obuće i drugih roba široke potrošnje kao i humanitarne pomoći za nastradalo i ugroženo stanovništvo. Svoju ulogu u oblasti zaštite i spašavanja dobila je i Radio televizija Tuzlanskog kantona u kojoj je formirana Služba za informisanje. Ova služba će vršiti preventivne i operativne mjere zaštite i spašavanja, koje se odnose na informisanje i masovnu edukaciju stanovništva na području Tuzlanskog kantona, radi sprečavanja nastanka prirodnih i drugih nesreća i djelovanja u periodu prirodne i druge nesreće.

Vlada je danas dala saglasnosti na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći gradovima i općinama za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane gradom, poplavama i klizištima u 2020. godini. Raspodjela pomoći izvršena je tako što je Gradovima Tuzla, Gradačac, Gračanica i Općini Kladanj je dodijeljeno po 40.000 KM, općinama Kalesija i Lukavac po 35.000 KM, Općini Čelić 15.000 KM a Općini Sapna 10.000 KM.


Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite

Tuzla, 13.1.2021.

Svake godine Kantonalni štab civilne zaštite i Federalni štab u civilne zaštite obilježavaju Međunarodni Dan civilne zaštite 1. mart u sklopu kojeg se zaslužnim pojedincima i kolektivima dodjeljuju nagrade i priznanje.

Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštiteNaredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH, u vezi ograničenog kretanja stanovništva

Tuzla, 11.11.2020.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), je na 21. redovnoj sjednici održanoi 09.11.2020. godine, donio je naredbu broj :01-33-6301/20 od 09.11.2020. godine:

Naredba Federalnog kriznog štaba o ograničenju kretanja i druge odredbeNa području općine Lukavac okončani terenski deminerski radovi na zadatku MSP Orahovica Donja

Lukavac, 20.10.2020.

Deminiranje terena na području MZ Orahovica započeto je prošle godina kada je završeno deminiranja na zadatku MSP Orahovica. S ciljem potpunog deminiranja cijele lokalne zajednice, početkom juna mjeseca započeti su radovi na zadatku MSP Orahovica Donja. Tokom petomjesečnih radova uz primjenu nove metode deminiranja Land release – vraćanje površine kroz ciljane i sistematske istrage, tretirana je površina terena od 1.039.000,00 m2.

Deminerske radove izvodila je kompanija MAG (The Mines Advissory Group-MAG), a donatorska sredstva je obezbjedila Vlada R Njemačke. Tokom izvođenja radova preonađena je i uništena velika količina mina i minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Pronađena sredstva su uništavali pripadnici tima za uništavanje NUS-a FUCZ – Tuzla „A“. Kako bi cjelokupan posao bio okončan izdavanjem neophodnih dokumenata propisanim zakonskom regulativom, u narednom periodu slijedi evalouacija cijelog zadatka.

Pored svesrdne pomoći pripadnika Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle, cijelo vrijeme izvođaču radova su na raspolaganju bili i predstavnici Općinske službe civilne zaštite Lukavac.
Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine će posjetiti Kantonalnu upravu civilne zaštite

Tuzla, 15.10.2020.

Predstavnici Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Mirnesa Softić i Aleksandar Mandić su posjetiti Kantonalnu upravu civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Cilj posjete je uključivanje Kantonalne uprave civilne zaštite u aktivnosti koje Ministarstvo sigurnosti BiH provodi u okviru projekta "Napredna regionalna koordinacija u nesrećama u zemljama Zapadnog Balkana – NICS".
Tom prilikom prezentirane su aktivnosti koje su do sad realizovane u okviru projekta. Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zoran Jovanović sa saradnicima je iskazao zainteresovanosti uprave da se uključi u navedene aktivnosti.

Drugog dana posjete izvršena je kratka obuka o osnovama korištenja NICS sistema. Obuci su prisustvovali zaposlenici Kantonalnog operativnog centra kao i dio zaposlenika u općinskim/gradskim operativnim centrima CZ.


Zahtjev za dostavu informativne ponude za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli

Tuzla, 15.09.2020.

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, u cilju istraživanja tržišta, obraća se sa zahtjevom za dostavu informativne ponude, u postupku direktnog sporazuma, za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli, prema podacima, u prilogu:

-
Poziv dobavljačima - istraživanje tržišta za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu KampusaSanirano klizište koje je ugrožavalo stambene objekte u Kraljevićima, općina Sapna

Sapna, 10.09.2020.

Predstavnici Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona, općine Sapna i ekspertni tim gradske službe civilne zaštite iz Tuzle, posjetili su danas jedno od 5 klizišta na području općine Sapna.
Sanacija klizišta koštala je oko 35.000 KM, od čega je općina Sapna finansirala 20.000 KM, a Kantonalni štab civilne zašitite 15.000 KM.
Klizište u blizini kuće Asima Ibrahimovića je sanirano nakon dva mjeseca i konačno će omogućiti njemu i njegovoj porodici miran san.

Prilog RTV "Glas Drine" možete pogledati na linku:


Održan 1. sastanak koordinatora za deminiranje sa područja TK

Lukavac, 09.09.2020.

U srijedu 09.09.2020. godine u Lukavcu je održan 1. sastanak koordinatora za deminiranje sa područja Tuzlanskog kantona. Okupljanje je obavljeno na Jezeru Modrac, a potom su se prisutni uputili na deminersko radilište „MSP Orahovica Donja“ gdje je od strane predstavnika RUBH MAC-a i rukovodećeg kadra deminerske kompanije MAG (Mines Advisory Group) održana prezentacija upotrebe nove metode deminiranja za područje minsko sumnjive površine. Usmenim, tekstualnim i grafičkim prikazima kao i uvidom na licu mjesta detaljno je objašnjen dosadašnji rad na ovom zadatku i ostvareni i dostignuti rezulati kroz sistematsko tehničko izviđanje na 16 odvojenih lokacija iz ukupne minsko sumnjive površine. Veličina očišćenog prostora i broj pronađenih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava jasno ukazuju o težini i potrebi da se ovaj prostor privede sigurnom korištenju. Uništavanje pronađenog NUS-a i mina vrši tim civilne zaštite Tuzla „A“. Također, prezentirani su rezultati deminiranja u tekućoj godini na području TK, sa posebnim akcentom na planiranje narednih zadataka i priprema za izradu Liste prioriteta za narednu godinu.

Svi prisutni su iskazali svoje zadovoljstvo naspram obrađenih tema i neposrednim uvidom u način rada na terenu. Zadovoljstvo nam je istaknuti da je bila prisutna većina koordinatori za deminiranje kao i predstavnici kompanije MAG, Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle i Kantonalne uprave civilne zaštite kao organizatora ovog terenskog sastanka.


Održan 1. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima gradskih i općinskih službi CZ u 2020. godini

Tuzla, 01.09.2020.

U utorak 01.09.2020. godine u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite je održan 1. sastanak direktora Kantonalne uprave CZ sa rukovodiocima gradskih i općinskih službi CZ u 2020. godini.

Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Analiza stanje u oblasti zaštite i spašavanja u gradovima i općinama TK sa osvrtom na epidemiju koronavirusa COVID-19
2. Razmatranje mogućnosti osnivanja zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz člana 63. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
3. Izvještavanje operativnih centara civilne zaštite
4. Tekuća pitanja

Ad-1:
Na sastanku je iskazano zadovoljstvo odgovorom civilne zaštite na epidemiju koronavirusa COVID-19 u vrijeme kada je proglašeno stanje nesreće. Učesnici u raspravi su istakli nekoliko problema sa kojima su se suočili:
- Problem javnih nabavki, komplikovane procedure i dužina trajanja nabavke
- Nedostatak i nedorečenost zakonskih rješenja, pitanje nadležnosti djelovanja u stanju pandemije, pritisak da se iz sredstava posebne naknade finansira zdravstvo, nametanje obaveza civilnoj zaštiti koje nisu u njenoj nadležnosti
- Plaćanje troškova koji su nastali provođenjem naredbi (ko naredi - snosi troškove)
- Afera "respiratori" je imala negativne implikacije na rad svih štabova civilne zaštite, čitavom sistemu je nanijeta ogromna šteta
- Loša saradnja sa Federalnim štabom CZ
Po pitanju prve tačke donijeta su dva zaključka:
1. Inicijativa za izmjenu Zakona o javnim nabavkama u stanju proglašenja prirodne ili druge nesreće sa zahtjevom da se propišu precizne procedure provođenja postupaka u takvim situacijama
2. Inicijativa prema Federalnoj upravi civilne zaštite da se izmjeni i dopuni metodologija izrade planskih dokumenata i da se razradi djelovanje sistema zaštite i spašavanja u slučajevima kada je nesrećom zahvaćena veća teritorija (više regija, država)

Ad-2:
Ideja o osnivanju zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice u ovom trenutku je teško provediva, ali treba razmotriti mogućnost da se formira dobrovoljno vatrogasno društvo na nivou kantona. Potrebno je pripremiti odgovarajući pisani dokument o kojem bi se svi zainteresovani mogli izjasniti.
Po pitanju druge tačke donijet je zaključak da se uputi inicijativa za izmjenu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u cilju stvaranja mogućnosti da se sredstva posebne naknade mogu koristiti za opremanje vatrogasnih jedinica.


Ad-3:
Prisutni su upoznati sa pripremama za održavanje obuke zaposlenih u operativnim centrima kao i sa postupkom nabavke sistema za uzbunjivanje i obavještavanje građana na području TK.


Ad-4:
Prisutni su upoznati sa pripremama za sastanak koordinatora za deminiranje koji je planiran da se održi na području općine Lukavac
Dogovoreno je da se pokrene javni poziv za raspodjelu sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo.
Kantonalna komisija za procjenu šteta je uočila određene nedostatke u zahtjevima koje općine/gradovi dostavljaju kantonu za dodjelu sredstava posebne naknade za sufinaniranje sanacije šteta.
Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto magaciner-vozač-kurir

Tuzla, 04.09.2020.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite objavljuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto magaciner-kurir-vozač u Sektoru za administrativno tehničke i inspekcijske poslove:

Javni oglasInterni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto magaciner-vozač-kurir

Tuzla, 22.07.2020.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite objavljuje Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto magaciner-kurir-vozač u Sektoru za administrativno tehničke i inspekcijske poslove:

Interni oglasInterni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u Sektoru za administrativno-tehničke i inspekcijske poslove

Tuzla, 21.07.2020.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite objavljuje Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u Sektoru za administrativno-tehničke i inspekcijske poslove:

Interni oglasInformacija o poplavama i klizištima tokom mjeseca juna 2020. godine

Tuzla, 14.07.2020.

Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala i usvojila informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o poplavama i klizištima tokom mjeseca juna 2020. godine.

- Informacija o poplavama i klizištima30 novih pozitivnih na koronavirus (COVID-19) na području TK

Tuzla, 19.06.2020.

U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona registrovano je 30 novih osoba pozitivnih na koronavirus (Živinice 12, Tuzla 6, Teočak 6, Kalesija 3, Gračanica 2, Kladanj 1..

S današnjim rezultatima broj aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom u Tuzlanskom kantonu se popeo na 209. Osamnaest osoba je hospitalizirano, od kojih je troje na respiratoru, ostale osobe su u kućnoj izolaciji (191 osoba).

U Tuzlanskom kantonu od početka testiranja registrovano je 309 pozitivnih osoba, od kojih su 92 oporavljene. Bio je jedan premještaj u drugi kanton radi liječenja i sedam smrtnih slučajeva.

Pod zdravstvenim nadzorom je 528 osoba.


Nastavlja se nestabilno vrijeme na području TK

Tuzla, 18.06.2020.

Područje Tuzlanskog kantona i dalje se nalazi pod uticajem nestabilnih vremenskih prilika. Prethodnih dana je nevrijeme praćeno obilnim kišnim padavinama pogodilo više općina Tuzlanskog kantona.

Gradonačelnik Živinica proglasio je 15.06.2020. godine stanje prirodne nesreće - pojava bujičnih voda za područje Mjesnih zajednica: Lukavica Gornja, Svojat i Podgajevi, a prirodnom nesrećom - grad za područje Mjesnih zajednica Svojat i Zelenika.

Dana 18.06.2020. načelnik općine Sapna proglasio je stanje prirodne nesreće od bujičnih poplava i klizišta. Uslijed obilnih padavina u proteklom periodu na području mjesnih zajednica Međiđa, Baljkovica, Sapna i Kraljevići došlo je do izlijevanja lokalnih vodotoka i plavljenja objekata i poljoprivrednog zemljišta te aktivacije klizišta na pomenutim lokacijama.

Načelnik općine Lukavac je 09.06.2020. godine proglasio stanje prirodne nestreće uzrokovane bujičnim poplavama i klizištima na području mjesnih zajednica Dobošnica Donja, Dobošnica Gornja, Gnojnica, Berkovica i Kruševica.


Obavještenje u vezi "zabrane rada tržnih centara i zabrani javnih okupljanja"

Tuzla, 15.06.2020.

Obavještavamo građane Tuzlanskog kantona da se na pojedinim portalima pojavila dezinformacija o ponovnom uvođenju zabrane rada tržnih centara i zabrani javnih okupljanja. Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona nije donio te naredbe i nije planirano da se donesu naredbe koje se odnose na zabranu rada pojedinih djelatnosti.

I dalje je na snazi je Naredba o nošenju zaštitne opreme (maske) u svim zatvorenim prostorima te održavanju fizicke distance od minimalno 1,5 metara u svim okolnostima.


Koronavirus (COVID-19) ponovo aktivan na području TK

Tuzla, 11.06.2020.

U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona testirana su 232 uzorka na COVID-19, od kojih je 13 bilo pozitivno. Petero djece i vaspitačica iz vrtića u tuzlanskom naselju Stupine, jedna žena srednje životne dobi veže se za klaster Tuzla- Interno u kojem se ranije nalazio jedan pacijent, dva muškarca srednje životne dobi, također iz Tuzle vezuju se za novi klaster u Živinicama, a dvije muške osobe srednje životne dobi, jedna žena i jedna mlađa ženska osoba pozitivni su na koronavirus, ali si nepovezani slučajevi.

S današnjim rezultatima broj aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom u Tuzlanskom kantonu se popeo na 70. Pet osoba je hospitalizirano, ostalih 65 su u kućnoj izolaciji.

Po klasterima situacija je sljedeća:
Klaster Živinice 7
Gračanica – (Tešanj) 1
Tuzla – Saudijska Arabija 3
Novi klaster Živinice 38
Tuzla (Živinice, Tešanj) 11
Tuzla Interno pacijent 2
Tuzla – neodeđeno 1
Tuzla – Njemačka 1
Živinice novi slučajevi 2
Tuzla novi slučajevi 4

Broj osoba u kućnoj izolaciji 164 Ukupan broj urađenih testova 10.957


Nevrijeme u više općina TK

Tuzla, 11.06.2020.

Područje Tuzlanskog kantona u posljednjih nekoliko dana je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno pljuskovima, gradom, grmljavinom i jakim vjetrom, stvarajući velike štete na pojoprivrednim zemljištima, putevima i putničkim vozilima.

Dana 10.06.2020. oko 14:00 sati dio područja grada Gračanica tj. MZ Donja Orahovica, MZ Miričina i MZ Lukavica ponovo su stradale od olujnog nevremena, praćenog grmljavinom, gradom i obilnim kišnim padavinama. Na dijelu između D.Orahovice i Miričine od velikih količina oborinskih voda izlio se i lokalni potok te je poplavio i magistralni put M-4 Doboj -Tuzla tako da je i saobraćaj na toj dionici kratko vrijeme bio zatvoren. Usljed bujičnih voda oštećeni su na više mjesta lokalni putevi, potkopani mostovi, na putnim komunikacija ima dosta nanosa tako da je saobraćanje otežano. U istu vrijeme, ali na drugom kraju područja Grada, u dvadesetak kilometara udaljenoj MZ Lukavica, olujno nevrijeme praćeno grmljavinom, gradom i obilnim kišnim padavinama ponovo pričinilo velike materijalne štete. Ovu MZ juče je posjetio i gradonačelnik Grada Gračanice sa pomoćnicima i uvjerio se u razmjere šteta. U MZ Miričina se ponovila situacija od od ponedjeljka, 08.06.2020. godine. Jake bujične vode koje su se slivale sa okolnih brda nosile su sve pred sobom. Srećom, nije bilo poplavljenih stambenih objekata. Pojavila su se dva nova odrona - klizišta koja ugrožavaju dva stambena objekta.

Dana 10.6.2020. godine u poslijepodnevnim satima jako nevrijeme praćeno kišom i gradom veličine lješnjaka do veličine oraha zahvatilao je područje općine Kalesija. Grad je napravio veću materijalnu štetu na vozilima i poljoprivrednim dobrima.

Dana 09.06.2020. u terminu između 13:00 i 14:00 sati zapadni dio područja grada Gračanica tj. MZ Lukavicu pogodilo je jako nevrijeme, praćeno grmljavinom, gradom i obilnim kišnim padavinama. Ponovila se situacija od prethodnog dana, kada je nevrijeme zahvatilo MZ Miričina. Jake bujične vode su se slivale sa Trebave noseći su sve pred sobom. Poplavljeno je oko 20 stambenih i isto toliko pomoćnih objekata. Svi lokalni asfaltni i makadamski putevi u MZ su većoj ili manjoj mjeri oštećeni, velike količine nanosa i posipnog materijala je nagomilano na svim putnim pravcima, saobraća se dosta otežano. Odmah po prestanku padavina i smirivanju situacije mašine su bile na terenu na čišćenju i odvozu nasutog materijala. Dosta njiva sa zasijanim usjevima je uništeno, bašte sa povrćem, plastenici itd.

Dana, 08.06.2020. godine sjeverozapadne i sjeverne dijelove općine Lukavac je u ranim poslijepodnevnim satima pogodilo veliko nevrijeme praćeno obilnim kišnim padavinama. U veoma kratkom vremenskom periodu došlo je do izlivanja velike količine vode iz potočnih i drugih vodotoka,što je dovelo do plavljenja više desetina stambenih i više stotina drugih pomoćnih objekata, do plavljenja više desetina hektara poljoprivrednog zemljišta, do oštećenja i uništenja većeg broja mostova, do prekida putnih komunikacija. Više sati područje MZ Berkovica, Gnojnica, Dobošnica Donja, Dobošnica Gornja i Kruševica su bile odsječene od ostatka općine Lukavac. Odmah po smirivanju stanja angažovane su sve raspoložive ekipe koje su radile na otklanjanju poslijedica ovog nezapamćenog nevremena. U prvom redu radilo se na uspostavi putnih komunikacija, na uklanjanju zapušenih grla u vodotocima i slično. Na vanrednoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite održanoj 09.06.2020. godine proglašeno je stanje prirodne nestreće uzrokovane bujičnim poplavama i klizištima na području navedenih mjesnih zajednica. Tokom jučerašnjeg dana većina putnih komunikacija je uspostavljena, vršeno je uklanjanje zemlje i ostalog otpada sa puteva i putnih pojaseva, zatim je vršeno pranje javnih površina, te su se vršile pripreme za popis štete. Trenutno je stanje stabilizirano, nastavljaju se aktivnosti na otklanjanju poslijedica nevremena na ovom području, a vrše se i poslovi dezinfekcije terena gdje je osim JP Veterinarska stanica anngažovana i jedinica civilne zaštite. Ekipe Higijensko-epidemiološke službe JZU Dom zdravlja Lukavac angažovane su na poslovima vezano za utvrđivanje ispravnosti vode za piće. U toku su aktivnosti na utvrđivanje visine preliminarne štete na infrastukturi, stambenim i drugim objektima i poljoprivrednom zemljištu.

Dana 08.06.2020. u popodnevnim satima veći dio Gračanice pogodilo je nevrijeme, praćeno grmljavinom i obilnim kišnim padavinama. Nevrijeme je posebno pogodilo MZ Miričina. Uslijed jakog pljuska velike količine oborinskih voda su pogodile područje Donje Orahovice, srednje i donje Miričine, snažne bujične vode napravile su znatne štete na lokalnim makadamskim putevima, a bankine pored puteva su odnešene. Na žalost, ponovo se dešava da zbog loše urađenih propusta i odvodnih kanala uz magistralni put M-4, poplavljeno je oko dvadeset stambenih i pomoćnih objekata. Aktivirano je i jedno klizište koje je zatvorilo nekategorisanu cestu, koje takođe ugrožava i drugi put koji vodi prema stambenim objektima. Zbog hitnosti, angažovano je preduzeće za uklanjanje i odvoz nanosa sa lokalne ceste od donje prema gornjoj Miričini. Gradonačelnik grada Gračanica je također po dojavi odmah izašao na teren i uvjerio se u zaista teško stanje koje je zadesilo građane srednje i donje Miričine te obećao pomoć u sanaciji šteta.


Vlada TK donijela Odluku o stavlajnju van snage Odluke u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti ma području TK

Tuzla, 02.06.2020.

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite Vlada TK je na sjednici održanoj 02.06.2020. godien donijela Odluku o stavlajnju van snage Odluke u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti ma području TK.
Kantonalni štab CZ i Krizni štab Ministarstva zdravstva TK zaduženi da i dalje prate i procjenjuju situaciju na području TK i u skladu s a tim utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa.
Zaduženi su rukovodioci kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija te rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem nesreće.


Vlada FBiH donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH

Sarajevo, 29.05.2020.

Na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite Vlada FBiH je na 176. hitnoj sjednici donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH. Stanje nesreće prestaje 31.05.2020. godine s tim da su Federalni štab CZ i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zaduženi da i dalje prate i procjenjuju stanje epidemiološke situacije na području FBiH te da na bazi istog utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja korona virusa.
Zaduženi su rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija Federacije i kantona, odnosno rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem nesreće.


Ukidaju se mjere obaveznog karantina i zabrane kretanja ("policijski sat") a ublažava se mjera zabrane kretanja za mlađe od 18 godina i starije od 65 godina

Tuzla, 24.04.2020.

Federalni štab civilne zaštite danas je donio naredbe kojima se ukidaju mjera obaveznog karantina za sve koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu i mjera zabrane kretanja u vremenu od 20 sati do 05 sati a ublažava se mjera zabrane kretanja za mlađe od 18 godina i starije od 65 godina.
Mlađi od 18 godina mogu se kretati utorkom, četvrtkom i subotom u vremenu od 14 do 20 sati a stariji od 65 godina ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 13 sati. Ove mjere podrazumijevaju potpunu zaštitu, nošenje maski i držanje distance.


Istraživanje tržišta Istraživanje tržišta za pružanje usluga smještaja osoba u karantin

Tuzla, 20.04.2020.

Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona, u svrhu istraživanja tržišta, poziva sva zainteresovana pravna lica sa područja Tuzlanskog kantona, koja raspolažu smještajnim kapacitetima na području Tuzlanskog kantona sa minimalno 50 soba, a koje imaju vlastito kupatilo i WC, da dostave ponude o cijeni smještaja po sobi. Ukoliko ste u mogućnosti da organizujete ishranu (doručak, ručak i večeru), molimo Vas da dostavite ponudu koja uključuje i cijenu ishrane po osobi. Objekat treba da posjeduje vlastiti parking prostor. Zainteresirani ponuđači svoje ponude mogu dostaviti na e-mail: cz.tk@bih.net.ba ili na fax: 035/361-161


KORONAVIRUS (COVID-19) NA TUZLANSKOM KANTONU

Tuzla, 17.04.2020.

Na području Tuzlanskog kantona od 21.02. do 17.04.2020. godine:

- Ukupno testirano: 2028 osoba

- Ukupno potvrđenih pozitivnih slučajeva: 84

- Ukupno izliječenih: 21

- Ukupno umrlih:2

- Ukupno aktivnih slučajeva: 60 (jedna osoba je premještena na liječenje u drugi kanon)

-
Statistički pregled podataka za Tuzlanski kantonPregled Naredbi Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, preporuke, aktivnosti, savjeti i druge informacije koje se odnose na korona virus COVID-19.

Ovdje možete pregledati naredbe Federalnog štaba civilne zaštite i Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlasnkog kantona koje su donijete od 16.03.2020.

- Naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite, zaključci, odluke i preporuke

- Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite

Istraživanje tržišta za nabavku zaštitne opreme

Tuzla, 01.04.2020.

Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona, u svrhu istraživanja tržišta, poziva sve zainteresovane ponuđače, koji su u mogućnosti dostaviti traženu robu odmah po okončanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, a uskladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14) da dostave ponude.

-
Poziv dobavljačima - istraživanje tržišta za nabavku zaštitne opremeSpisak građana koji se ne pridržavaju rješenja kojim su stavljeni pod zdravstveni nadzor i izolaciju usljed opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom ( COVID-19)

Tuzla, 24.03.2020.

Prema Naredbi Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona Zavod za javno zdravstvo TK i Kantonalna uprava civilne zaštite objavljuju ažurirani spisak građana koji se ne pridržavaju rješenja kojim su stavljeni pod zdravstveni nadzor i izolaciju usljed opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom ( COVID-19).

-
Spisak osoba koje se ne pridržavaju rješenja o izolacijiSpisak osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom usljed opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom ( COVID-19)

Tuzla, 24.03.2020.

Prema Naredbi Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona broj:02/24-40-006824-11N/20 od 23.03.2020.godine, Zavod za javno zdravstvo TK i Kantonalna uprava civilne zaštite objavljuje ažurirani spisak osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom usljed opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom ( COVID-19).

(Uklonjeno po Rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, broj: UP1 03-1-37-5-67-3/20 DGL od 24.03.2020. godine)
Pregled aktivnosti Kantonalnog štaba civilne zaštite do 20.03.2020. godine
Pregled naredbi Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite

Tuzla, 20.03.2020.

Na vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona, održanoj 17.03.2020.. godine, Vlada je donijela odluku u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona. U skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH, u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Tuzlanskog kantona, utvrđene su obaveze i zaduženja da sva Kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave sve resurse na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite (KŠCZ), te da nadležni gradski i općinski štabovi civilne zaštite također stave na raspolaganje sve resurse, koji će prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženim područjima. Prema Odluci, u svim Kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima potrebno je organizirati rad kako bi u cijelosti mogli izvršavati naredbe KŠCZ. Također je KŠCZ zadužen da, po potrebi, izvrši aktiviranja i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana u vezi sa nastalom prirodnom nesrećom, te da koristi sva ovlašćenja navedena u članu 21. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u TK i drugim propisima, od dana proglašenja stanja prirodne nesreće, pa do momenta donošenja odluke o prestanku tog stanja. Odlukom se obavezuju svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija TK , odnosno rukovodioci gradskih i općinskih službi za upravu i rukovodioci pravnih lica i drugih institucija, da osiguraju povođenje naredbi štabova civilne zaštite (pružanjem pomoći i podrške u logističkim i komunalnim potrebama, snabdijevanju stanovništva, obilasku terena, procjeni nastalih šteta i drugo).

Kantonalni štab CZ je u održao tri vanredne sjednice na kojima su donijete određene Odluke, Naredbe i Zaključci.

- Na 1. vanrednoj sjednici KŠCZ održanoj 16.03.2020. godine, donijeti su slijedeći: Zaključci 1. vanredna sjednica
- Na 2. vanrednoj sjednici KŠCZ održanoj 18.03.2020. godine, donijete su slijedeće:
Naredbe i odluke 2. vanredna sjednica
- Na 3. vanrednoj (telefonskoj) sjednici, održanoj 19.03.2020. godine, donijete su slijedeće:
Naredbe i odluke 3. vanredna sjednica
- Na 4. vanrednoj sjednici, održanoj 21.03.2020. godine, donijete su slijedeće:
Naredbe i odluke 4. vanredna sjednica
-
Naredba KŠCZ od 22.03.2020. (u vezi zabrane kretanja)
-
Naredbe KŠCZ od 23.03.2020.


Pregled Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite:

-
Naredbe od 17.03.2020.
-
Naredbe od 18.03.2020.
-
Naredbe od 19.03.2020.
-
Naredbe od 20.03.2020.
-
Naredbe od 22.03.2020.Svečano obilježen Dan civilne zaštite

Tuzla, 04.03.2020.

Svečanom sjednicom Kantonalnog štaba civilne zaštite u Tuzli je danas obilježen Međunarodni dan civilne zaštite. Međunarodna organizacija civilne zaštite koja djeluje pri Ujedinjenim nacijama (ICDO), je formirana 1. marta 1972. godine, pa je taj dan određen za obilježavanje Svetskog dana civilne zaštite.

Sjednici su prisustvovali brojni gosti: predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović, premijer Denijal Tulumović, ministri u Vladi TK, zastupnici u Skupštini TK, gradonačelnik Gračanice Nusret Helić, načelnik Doboj Istoka Kemal Bratić, predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, općinskih/gradskih službi CZ i drugi.

Na početku svečane sjednice prisutnima se obratio komandant Kantonalnog štaba, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi TK Mustafa Šakić, koji je ukazao na značaj civilne zaštite i na aktivnosti Kantonalnog štaba u protekloj godini.

Načelnik Kantonalnog štaba i v.d. direktor Kantonalne uprave Zoran Jovanović govorio je o organizaciji sistema civilne zaštite i vatrogastva. Istakao je da je u narednom periodu potrebno više pažnje posvetiti opremanju i obučavanju. Direktor je govorio i o planiranim aktivnostima Kantonalne uprave civilne zaštite u 2020. godini.

Predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović posebno se osvrnuo na važnost da se svi pojedinci na svoj način uključe u sistem zaštite i spašavanja. Također je govorio i o sve izraženijem problemu migrantske krize na našem kantonu.

Premijer Tulumović je skrenuo pažnju na važnost dobre organizacije struktura civilne zaštite ukazuje, na što i zvanični izvještaj UNICEF-a. "BiH je zemlja koja je izložena prirodnim katastrofama. Na Zapadnom Balkanu se do kraja stoljeća može očekivati povećan intenzitet nepredvidivih poplava, suša i toplinskih valova, što će imati uticaj na živote i egzistenciju stanovnika", navodi se u izvještaju UNICEF-a. "Od 145 lokalnih samouprava u zemlji, za 91 se smatra da ima vrlo značajan rizik od poplava i klizišta, dok se za 27 lokalnih samouprava smatra da su visokog rizika. U proteklih 12 godina šest ih je bilo obilježeno sušama. Također su godine s velikim i katastrofalnim poplavama vrlo česte", navodi UNICEF. "Imajući u vidu podatke UNICEF-a, Civilna zaštita je u današnjem društvu sve potrebnija. U slučaju potrebe vi ste prvi na terenu koji ćete pomoći onima u nevolji. S tim u vezi, želim vam se ovom prilikom još jednom javno zahvaliti za sve ono što činite kako bi pružili pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija" rekao je premijer Tulumović, te pozvao sve relevantne institucije, prije svega predstavnike lokalnih zajednica, direktno nadležnih za komunalnu infrastrukturu da se aktivnije uključe i svojim aktivnosti preveniraju eventualne nesreće.

Svečana sjednica povodom Dana civilne zaštite bila je prilika da se istaknutim pojedincima i organizacijama za uloženi rad, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća dodjele odgovarajuća priznanja i nagrade civilne zaštite. Dobitnici priznanja Kantonalnog štaba civilne zaštite TK su:
Značka CZ Pohvala CZ Zahvalnica CZ
Kemal Bratić, Doboj Istok Hamid Omerović, Sapna The Mines Advisory Group, Predstavništvo u BiH
Isam Sendić, Gradačac Jusuf Hrustanović, Gradačac  
Enes Bešić, Srebrenik OŠ "Banovići selo", Banovići  
  Ernesa Mešić, Tuzla  
  Sead Mustajbašić, Tuzla  
  Operativni centar grada Gračanica  
  Operativni centar grada Tuzla  

(Klikni na sliku za više slika i uvećani prikaz)


Zasjedao gradski štab CZ Živinice zbog izuzetne zagađenosti zraka

Živinice 24.01.2020.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je proglasilo epizodu pripravnosti na području Grada Živinice na temelju podataka dobivenih sa Sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području Grada Živinice, za 22. i 23. januar 2020. godine po zagađujućoj materiji sumpordioksid (SO2).

Gradski štab CZ Živinice je održao vanrednu sjednicu na kojoj su preporučune slijedeće mjere zaštite:
- sve rizične skupine stanovništva, naročito oni sa izraženijim respiratornim problemima, treba da maksimalno smanje kretanje i izlaske van stambenih objekata u vrijeme trajanja epizode zagađenosti zraka;
- apeluje se na cjelokupno stanovništvo Grada Živinica da smanje na najmanju moguću mjeru upotrebu motornih vozila u gradu i šire;
- da nadležni organi razmotre sve opravdane razloge kojima bi se preporučilo ograničenje kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 7,5 tona;
- da nadležne službe Grada upozore stanovništvo da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima te da će se u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, vršiti prijavljivanje nadležnim inspekcijama ili komunalnim redarima;
- Gradski štab CZ poziva pravna lica, vlasnike ili korisnike kotlovnica ili ložišta da preduzmu sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile štetne emisije u vazduh te se predlaže korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin, niskosumporni ugalj i sl.) kao i redovno čišćenje dimovodnih instalacija.


Vlada TK prihvatila informaciju o deminiranju u 2019. godini

Tuzla 21.01.2020.

Prema ovom dokumentu, u toku 2019. godine, uz primjenu svih metoda deminiranja (čišćenje, tehničko izviđanje i vraćanje površine kroz sistematsko i ciljano izviđanje minsko sumnjive površine), deminirana je površina od 3.613.792,11 m2. Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju infrastrukturnih objekata i poljoprivrednih površina. Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 78 miliona m2 ili 2,8 % od ukupne površine kantona. Ostvareni rezultati na deminiranju u toku ove godine na području TK se mogu ocijeniti kao zadovoljavajući. Naime, primjenom nove metode deminiranja stvorena je mogućnost znatnog ubrzavanja procesa deminiranja i "oslobađanja" velikih površina od mina i NUS-a. U toku 2019. godine na području TK nije zabilježena nijedna minska nesreća i minski incident. Podatak da je tokom godine uništena količina minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava u iznosu od blizu 6.000 komada, te sveprisutna pojava svakodnevnog prijavljivanja istih, ukazuje da još uvijek ima veliki broj ovih sredstava. Zahvaljujući djelovanju tima civilne zaštite Tuzla „A" ova sredstva su na vrijeme i bezbjedno preuzeta, prevezena i uništena.

Vlada je također prihvatila Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Profesionalne agencije za deminiranje će, kako je planirano, metodom "čišćenja" deminirati 120.260,25 m2 a metodom "tehničko izviđanje" 2.200.928,48 m2 ili ukupno 2.321.188,73 m2. Također planirano je da se pregleda i tretira površina terena od 42.624,19 m2 na zaostalu kasetnu municiju na području Gradačca, Kladnja, Kalesije i Sapne. Tokom deminerske sezone 2020. godine biće nastavljen konzervirani zadatak MSP Gojčin-Vis na području općine Kalesija, a planirano je da počne čišćenje i minsko sumnjivih površina na području Doboj Istoka, Gračanice, Kladnja i Lukavca. Zbog navedenih veličina (kreiranih od strane BH MAC-a) Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu više ima karakter Liste prioriteta za deminiranje. Ovaj dokument je okvirni plan u kojem su u potpunosti ispoštovani općinski/gradski planovi i prioriteti deminiranja koji omogućavaju da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi. Preostali projekti bit će stavljeni, posredstvom BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH, na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva (dijelom i uz sufinansiranje lokalnih organa vlasti).

- Informacija o rezultatima deminiranja

- Lista prioritetaARHIVA VIJESTI
2020 2019